BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak Franciszek
Tytuł
Możliwości i ograniczenia rozwojowe rolnictwa : doświadczenia 5-lecia Polski w Unii Europejskiej
The Opportunities and Barriers of the Polish Agriculture Development : an Experience of First Five Years of Polish Membership in the European Union
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 1, s. 215-229
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Integracja rolnictwa Polski z UE, Integracja gospodarcza Polski z UE, Gospodarka żywnościowa
Rural development, Integration of Polish agriculture with the EU, Poland's economic integration with the EU, Food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Analiza zmian w pierwszym 5-letnim okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej wskazuje na szybkie dostosowywanie się gospodarki rolno-żywnościowej i gospodarki rolnej do strategii rozwojowej rolnictwa europejskiego. W okresie przedakcesyjnym właściwie rozpoznano szansę i zagrożenia wynikające z opóźnienia rozwojowego polskiego rolnictwa. Pozwoliło to po akcesji na efektywną realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej. Proces integracji wykorzystał szansę rozwoju rolnictwa polskiego w warunkach realizacji polityki rolnej Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article responds to, assesses and verifies problems concerning the situation and the future of Polish agriculture at the time before and during the access to the EU (from 10.05.2004). In the expertise written in 2003 by F. Tomczak and J. Wilkin entitled "Polish agriculture in the face of European integration: the developmental opportunities, barriers and adopting agriculture strategies" (national co-operative council, Warsaw 2003). The issues and problems which were addressed concerned agriculture and predicted integrational processes of the utmost importance at the time for the Polish agriculture (barriers in adapting agriculture to EU's requirements, dangers and chances associated with integration, weakness of Poland's preparative processes before the integration and recommendations concerning the strategy of agricultural development after obtaining EU's membership). In response to the expertise's content, evaluation and commentaries concerning realization of common agricultural policy in Poland in 2004-2009 have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzóska M., Gorzelak E., Mazurkiewicz E., Tomczak F., Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa na tle warunków i zasad Wspólnej Polityki Rolnej, I Kongres Rolnictwa Polskiego, Warszawa 2003.
  2. Tomczak F., Wilkin J., Rolnictwo polskie wobec integracji europejskiej: możliwości rozwojowe, bariery i strategie adaptacyjne, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu