BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zegar Józef Stanisław
Tytuł
Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa
The Rationality in the Economic Account of Agriculture
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 1, s. 249-262, rys.
Słowa kluczowe
Racjonalność, Rachunek ekonomiczny, Rolnictwo
Rationality, Economic calculation, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie racjonalności działania należy do podstawowych terminów w naukach społecznych. Często pojęcie to opatruje się przymiotnikami w zależności od przedmiotu (sfery), którego działanie dotyczy. Pojęcie racjonalności jest nieodzowne w rachunku ekonomicznym. Mają miejsce różnice w odniesieniu do treści racjonalności w rachunku mikroekonomicznym, jaki stosują podmioty gospodarujące (gospodarstwa rolne), oraz w rachunku makroekonomicznym (społecznym), jakim powinny posługiwać się instytucje polityczne (państwo). W tym ostatnim przypadku w rachunku ekonomicznym trzeba uwzględniać wiele czynników, które są pomijane w rachunku mikroekonomicznym. Dwa z nich - szczególnie istotne - nie mogą być pominięte w rachunku społecznym. Chodzi o tzw. efekty zewnętrzne oraz ograniczoność środowiska naturalnego. Internalizacja tych czynników do rachunku mikroekonomicznego stanowi jedno z podstawowych zadań instytucji politycznych (państwa). (abstrakt oryginalny)

The conventional economic account of agriculture, appropriate to neoclassical theory of economics, is guided by the microeconomics rationality (private rationality). This point of view ignores side effects and limitation of natural recourses (ecosystems). In the macroeconomic account, to be guided by social rationality, these elements should be taken into consideration. In this case, there is observed a problem of transferring them to economic units so that they should include side effects in the microeconomic account. It is a very important task of political institutions that should create the range of an economic unit activity. The state policy can be based on ecological economics theory to frame appropriate measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol W. J., Oates W. E., The Theory of Environmental Policy, Cambridge Univ. Press, Cambridge, MA 1998.
 2. Boulding K. E., Economics as a Science, Sage, New York 1970.
 3. Cornes R., Sandler T., The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, Cambridge Univ. Press, Cambridge, MA 1996.
 4. Daly H., Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA 2007.
 5. Eckersley R., The green state: Rethinking democracy and sovereignty, MIT Press, Cambridge, MA 2004.
 6. Fiedor B. (red.), Czają S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Samuelson A., Diagrammatic exposition of a theory of public expenditure, "Review of Economics and Statistics" 37, listopad 1955.
 8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 10. Samuelson Paul A., The pure theory of public expenditure, "Review of Economics and Statistics" 37, Listopad 1954.
 11. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, wyd. 2, PWE, Warszawa 2000.
 12. Tietenberg T., Environmental Economics and Policy, 4th ed., Pearson Education Inc., Boston 2004.
 13. Winpenny J., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
 14. Zegar J. S., Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu