BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrowicz Edyta (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Tytuł
Nowe zmiany w zakresie organizacji sektora finansów publicznych : wybrane aspekty prawne
New Changes in Public Finance Sector Organisations. Selected Legal Aspects
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 5, s. 66-73
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Reforma finansów publicznych, Budżet, Osobowość prawna
Public finance, Public finance reform, Budget, Legal personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje podstawowe założenia ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r. związane z likwidacją jednostek zaliczanych do gospodarki pozabudżetowej, które do tej pory funkcjonowały w formie gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych zakładów budżetowych. Autorka stwierdza, że ograniczenie obszarów działalności samorządowych zakładów budżetowych, a w szczególności nowatorskie rozwiązania prawne, takie jak osobowość prawna instytucji gospodarki budżetowej, są zmianami mającymi za zadanie uzdrowienie finansów państwa i dostosowanie ich do standardów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the fundamental assumptions of the Public Finance Act of 27 August 2009 related to the liquidation of units contained within the non-budget economy, which have functioned to date as auxiliary state budget units and auxiliary budget facilities. The authoress states that the restriction of the areas of activity of self-government budget facilities, in particular, innovative legal solutions, such as the legal personality of a budget economy institution, are changes which have the objective of repairing state finance and adapting it to European Union standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., Po co zmieniać ustawę o finansach publicznych, "Europejski Doradca Samorządowy" z 8.11.2007 r.
 2. Głuchowski J., A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007, s. 11 i n.
 3. Grabowiecka W., Jakie zmiany czekają samorządy od 1 stycznia, "Rzeczpospolita" z 29.09.2009 r.
 4. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009.
 5. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 108 i n.
 6. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych (koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki reform), w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007, s. 11 i n.
 7. Kosikowski C., Podmioty prawa budżetowego, w: M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL. Instytucje budżetowe, t. II, Wrocław 1982, s. 354 i n.
 8. Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" 2009/12, s. 3, 8, 10-12 i n.
 9. Kosikowski C., Zasady i procedury ogólne finansów publicznych, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008, s. 256 i n.
 10. Majkowska M., Zakłady budżetowe zostaną zlikwidowane, "Gazeta Prawna" z 21.10.2008 r.
 11. Rolka W.A., Przekształcenie zakładu budżetowego, "Biuletyn Finanse Publiczne" 2008/3.
 12. Sawicka K., Formy prawno-organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych, w: E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, t. II, Warszawa 2010, s. 35, 42, 51-59, 63-65.
 13. Skrzypek K., Likwidacja zakładów budżetowych do końca 2008 r., eGospodarka.pl
 14. Stankiewicz J., Debudżetyzacja finansów publicznych, Białystok 2007, s. 69 i n.
 15. Walencik I., Zakłady budżetowe zostaną zlikwidowane, "Rzeczpospolita" z 8.08.2007 r.
 16. Zalewski Ł, Gospodarstwa pomocnicze nie mają motywacji, aby obniżać koszty, "Dziennik Gazeta Prawna" z 23.09.2009 r.
 17. Zalewski Ł., Likwidacja zakładów i gospodarstw pomocniczych, "Rachunkowość Budżetowa" z 8.09.2009 r.
 18. Zalewski Ł., Zlikwidowane będą zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, "Dziennik Gazeta Prawna" z 23.09.2009 r.
 19. Zmiany w organizacji sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu