BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyk Kazimierz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Próba rozwinięcia pojęcia zagranicznej polityki ekonomicznej w świetle teorii rynkowej transformacji gospodarki - ujęcie tezowe
An Attempt to Develop the Concept of Foreign Economic Policy in the Light of the Theory of the Market Transformation of the Economy - Statement of Position
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 845, s. 5-19, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
System społeczno-ekonomiczny, Polityka gospodarcza, Polityka zagraniczna, Teoria transformacji gospodarki, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Social economic system, Economic policy, Foreign policy, Transformation theory, International economic relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba zdefiniowania pojęcia zagranicznej polityki ekonomicznej, jej celów, narzędzi i środków, przez które jest ona realizowana, zwłaszcza w kontekście teorii rynkowej transformacji gospodarki. Polityka ta jako element systemu społeczno-ekonomicznego danego kraju odnosi się do różnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym także konkurencyjności międzynarodowej. Dobrym przykładem rynkowej transformacji gospodarki jest Chińska Republika Ludowa, w której zagraniczna polityka ekonomiczna odgrywa główną rolę w realizacji nadrzędnego celu, jakim jest podnoszenie efektywności gospodarowania, czego przejawem jest wzrost międzynarodowej konkurencyjności tej gospodarki. W artykule zanalizowano również związki między zagraniczną i wewnętrzną polityką gospodarczą, polityką monetarną i fiskalną oraz wymianą handlową (dóbr i usług), współpracą produkcyjną (transfer kapitału i siły roboczej) i współpracą naukowo-badawczą (transfer dorobku intelektualnego).

The article attempts to define the concept of foreign economic policy, its goals, premises and means by which it is realised, especially in the context of the market transformation of an economy. It looks at how policy and the economy permeate the formation of foreign economic policy, especially the experiences of China and its growth strategy, which has improved the effectiveness of the management and growth of its international competitiveness. Given the range and forms of government intervention, the concepts of free-market policy and protectionist policy are distinguished, and supporting arguments for their use provided. The article also examines the link between foreign and internal economic policy, looking at the relationship between monetary and fiscal policy and the quantity of foreign goods transactions. The goals of foreign economic policy are classified, and the qualitative, quantitative, short-, medium-, and long-term goals differentiated. Use of the means of foreign economic policy are categorised as indirect and direct, calling attention to their use in the light of the transformation of the market economy, which will lead to a reduction in the role of the government in international economic relationships. A model of an open-market tied to the directions of the world economy's growth will influence the evolution of international trade policy, and therefore must take into consideration the dependence on import demand and the transformational role of foreign trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Globalization and Transformation of Foreign Economic Policy, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, England 2006.
 2. Bożyk P., Środki zagranicznej polityki ekonomicznej krajów socjalistycznych [w:] Z. Kamecki, J. Sołdaczuk, P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1983.
 3. Bożyk P, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 4. Bożyk P, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna krajów socjalistycznych [w:] Z. Kamecki, J. Sołdaczuk, P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1983.
 5. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2005.
 6. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 7. Gilpin L., The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1987.
 8. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004.
 9. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH, Warszawa 1999.
 10. Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1964.
 11. Kamecki Z., Pojecie zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej krajów kapitalistycznych [w:] Z. Kamecki, J. Sołdaczuk, P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1983.
 12. Kamecki Z., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna krajów kapitalistycznych [w:] J. Sołdaczuk, Z. Kamecki, P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 1983.
 13. Łychowski T., Międzynarodowe umowy gospodarcze, PWE, Warszawa 1959.
 14. Makać A., Podstawy i środki zagranicznej polityki ekonomicznej krajów socjalistycznych [w:] Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, A. Klawe, A. Makać, PWE, Warszawa 1977.
 15. Makać A., Zagraniczna polityka ekonomiczna [w:] Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, A. Klawe, A. Makać, PWN, Warszawa 1977.
 16. Misala J.. Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 17. Morawiecki W., Międzynarodowe organizacje gospodarcze. System organizacji międzynarodowych, PWN, Warszawa 1987.
 18. Sołdaczuk J., Przemiany w podstawach zagranicznej polityki ekonomicznej krajów kapi-talistycznych w rozwoju historycznym [w:] Z. Kamecki, J. Sołdaczuk, W. Sierpiński, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1964.
 19. Starzyk K., Modele otwierania gospodarki w procesie transformacji [w:] Problemy handlu między narodowe go, red. K. Budzowski, S. Wydymus, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 20. Starzyk K., Transformacja gospodarcza ChRL. Implikacje dla gospodarki światowej [w:] Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji, red. W. Gawlikowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 21. Starzyk K., Zagraniczna polityka ekonomiczna ChRL w latach osiemdziesiątych, „Sprawy Międzynarodowe" 1987, nr 6.
 22. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku, red. K. Starzyk, Semper, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu