BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Znaczenie kontraktu wojewódzkiego dla rozwoju województwa świętokrzyskiego
The Importance of the Voivodship Contract for the Development of the Świętokrzyskie Voivodship
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 6, s. 32-39
Słowa kluczowe
Kontrakt wojewódzki, Rozwój, Polityka regionalna, Wsparcie finansowe
Provincial contract, Development, Regional policy, Financial support
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Kontrakt wojewódzki był pierwszym narzędziem polityki rozwoju państwa. Uruchomienie kontraktów wojewódzkich finansowanych ze środków budżetu państwa miało sprzyjać tworzeniu warunków (poprzez budowę podstawowej infrastruktury) dla rozwoju województw oraz budowaniu potencjału instytucjonalnego, zważywszy na perspektywę akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł prezentuje ramy prawne i podstawowe założenia instytucji kontraktu wojewódzkiego. Autor objął analizą wielkość i kierunek wykorzystania dostępnych środków w ramach kontraktu dla województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2008. (abstrakt oryginalny)

The voivodship contract was the first tool of the state's development policy. The activation of voivodship contracts financed with state budget funds had the objective of promoting the creation of conditions (by building the basic infrastructure) for the development of the voivodshipsand institutional capacity building in view of Poland's ensuing accession to the European Union. The article presents the legal framework and basic assumptions to the institution of the voivodship contract. In the analaysis, the author included the amount and method of use of available resources in the contract for the Świętokrzyskie Voivodship in 2001-2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 34.
 2. Grosse T.G., M. Mackiewicz, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Warszawa 2002, s. 38.
 3. Kontrakt wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2006, Warszawa 2005.
 4. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r. Realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2006, s. 32.
 5. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku. Realizacja inwestycji wieloletnich finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2005.
 6. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2003 r. - Inwestycje wieloletnie finansowane ze środków publicznych, Warszawa 2004.
 7. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006, Warszawa 2006.
 8. Pastuszka S., Zakres i zasady realizacji kontraktu wojewódzkiego na przykładzie województwa świętokrzyskiego, w: A. Kasińska Metryka (red.), Polska w dobie przemian, Kielce 2004.
 9. Pyszkowski A., Planowanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, Warszawa 2003.
 10. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Kontrakt dla województwa świętokrzyskiego na 2004 r., Kielce 2004 r.
 11. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Roczne sprawozdanie na temat stanu realizacji Kontraktu dla województwa świętokrzyskiego na rok 2004, w: Raport z posiedzenia Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Kielce 2005.
 12. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Sprawozdanie końcowe na temat stanu realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006, w: Raport z posiedzenia Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Kielce 2007.
 13. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Sprawozdanie roczne z 2008 r. na temat realizacji Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2008, Kielce 2009.
 14. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego, Kielce 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu