BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bischoff Ivo (University of Giessen, Germany), Schafer Stefan (University of Giessen, Germany)
Tytuł
Regionally Heterogeneous Preferences and Voting on an Unemployment Insurance : Proportional vs. Majority Vote
Regionalnie niejednorodne preferencje i głosowanie nad ubezpieczeniem przed bezrobociem : głosowanie proporcjonalne a większościowe
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 197, s. 19-26
Tytuł własny numeru
Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Ubezpieczenie od bezrobocia, Decyzje wyborcze, Ekonomia wyboru
Unemployment insurance, Voting decisions, Economics of choice
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę politycznych decyzji, dotyczących podstawowych parametrów ustalania ubezpieczenia od bezrobocia na poziomie centralnym. Porównano skutki, wynikające z większościowego i proporcjonalnego głosowania. Wyniki stopy zastąpienia bezrobocia zależą od rozłożenia indywidualnych preferencji w ramach i pomiędzy okręgami wyborczymi. (abstrakt oryginalny)

One of the most important questions in the field of fiscal federalism is how to account for regional heterogeneity in preferences. On the one hand, Oates' decentralization theorem makes a plausible recommendation: "the level of welfare will always be at least as high (and typically higher) if Pareto-efficient levels of consumption of the good are provided in each jurisdiction than if any single, uniform level of consumption is maintained across all jurisdictions". In addition, Tullock points out that the frustration cost of those who arc, in an election, outvoted by the majority will be lower in the case of decentralization. On the other hand, regional spillovers and economies of scale strengthen the case of centralization. Whenever economics of scale or spillovers are large, centralization is recommended. Yet a centralized solution can draw on different mechanisms - the proportional and the majoritarian voting rule - to aggregate individual preferences. This paper will show how the two mechanisms differ in the results they produce when used to decide about the main parameters of an unemployment insurance (UI). Section 2 introduces the basic concept of an UI and interregional heterogeneity in preferences. Section 3 compares the decisions made under the proportional and the majoritarian voting rule, respectively. Section 4 illustrates implications of different voting rules for different forms of interregional heterogeneity in preferences. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Bischoff, Party Competition in a Heterogeneous Electorate: the Role of Dominant Issue Voters, "Public Choice", forthcoming.
 2. I. Bischoff, S. Schaefer, Unemployment Insurance and Micro-level Labor Market Policy in a Federalist State, Paper presented at the University of Lodz, Poland April 23, 2004
 3. A. Downs, An Economic Theory of Democracy, Harper and Row, New York 1957
 4. D. Mueller, Public Choice III, Cambridge University Press, Cambridge 2003
 5. M. Neugart, Unemployment Insurance: the Role of Electoral Systems and Regional Labor Markets, Paper presented at the EPCS-Conference in Berlin, 2004
 6. W. E. Oates, Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York-Chicago 1972, p. 54
 7. T. Persson, G. Tabellini, Federal Fiscal Constitutions: Risk Sharing and Redistribution, "Journal of Political Economy" 1996, vol. 104, p. 979-1009
 8. T. Persson, G. Tabellini, Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcomes, "American Economic Review" 2004, vol. 4, 94, p. 25-45
 9. G. Saint-Paul, Exploring the Political Economy of Labour Market Institutions, "Economic Policy" 1996, vol. 23, p. 265-315
 10. G. Tullock, Federalism: Problems of Scale, "Public Choice" 1969, vol. 6 (1), p. 19-29
 11. R. Wright, The Redistributive Roles of Unemployment Insurance and the Dynamics of Voting, "Journal of Public Economics" 1986, vol. 31, p. 377-399
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu