BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta
Tytuł
Delimitacja funkcji turystycznej regionu sudeckiego
Delimitation of the Tourist Function of the Sudetes Region
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 751, s. 20-30, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy polityki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Zróżnicowanie regionalne, Turystyka, Zagospodarowanie turystyczne, Delimitacja
Tourist region, Regional diversity, Tourism, Development of tourist facilities, Delimitation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region sudecki
Abstrakt
Region sudecki należy pod względem walorów środowiska naturalnego do najatrakcyjniejszych regionów naszego kraju. Z tego więc powodu przyciąga on wielu turystów, którzy realizują na jego obszarze określone cele turystyczne. Funkcja turystyczno-usługowa, stanowiąca kompleks działań i procesów służących zaspokajaniu potrzeb turystów, charakteryzuje się przestrzenną koncentracją występowania.
Ogólna tendencja przemian strukturalnych w gospodarce w kierunku rozwoju sektora usług, w tym gospodarki turystycznej, oraz ograniczoność i wrażliwość na ujemne oddziaływanie naturalnych zasobów turystycznych wskazują na konieczność eksponowania roli i znaczenia działalności gospodarczej w turystyce w układzie regionalnym. (fragment tekstu)

The subject of the research presented in the paper is the functional structure of the Sudetes region, while its major objective is to determine the areas (communities) having the tourist function.
The structure of the tourist function has been investigated by means of the following methods:
- general method, based on the analysis of employment structure in three basic sectors of economy (on the basis of classification set up by Employment and Incomes Department of Central Statistical Office) - results are presented in Table 1;
- specific method, based on Charvat, Schneider and Defert indexes - results are presented in Tables 2, 3 & 4;
- synthetic value method worked out by Prof. D. Strahl to describe the tourist function by means of variocus untotted parameters - results are presented in Table 5. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R., Maj M., Strahl D.: Metody typologii miast. Wrocław: AE 1990.
  2. Jackowski A.: Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych. Kraków: UJ 1981.
  3. Jędrzejczyk I.: Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice: wyd. Śląsk 1995.
  4. Prudzienica J., Rapacz A.: Syntetyczna ocena funkcjonowania podsystemu turystyki w gospodarce regionalnej (na przykładzie województwa jeleniogórskiego). "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 573. Wrocław: AE 1991.
  5. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993. Warszawa: GUS. Departament Pracy i Dochodów Ludności 1995.
  6. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
  7. Strahl D.: Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 158, Wrocław: AE 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu