BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicki Leszek
Tytuł
Bezrobocie a szara strefa gospodarki
Unemployment and the Underground Economy in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 751, s. 31-37, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy polityki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Szara strefa, Gospodarka
Unemployment, Informal economy, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagrożenie wzrostem bezrobocia istnieje bowiem w dalszym ciągu. Gospodarka polska musi się uporać z trzema podstawowymi źródłami przyrostu podaży pracy: bezrobociem już istniejącym, przewidywanym szybkim przyrostem liczby ludności w wieku produkcyjnym i znacznym jeszcze bezrobociem ukrytym, i to zarówno w przedsiębiorstwach oczekujących prywatyzacji, jak i w sektorze rolniczym. Można się obawiać, że wobec tak pojemnych źródeł podaży siły roboczej w ciągu najbliższych 10 lat nie uda się w sposób radykalny zmniejszyć oficjalnie rejestrowanego bezrobocia. Przyrost ludności w wieku produkcyjnym w obecnym pięcioleciu będzie o ok. 50% wyższy niż w latach 1991-1995. Możliwości tworzenia nowych stanowisk nie są aż tak znaczne, zwłaszcza gdy odczuwa się brak kapitałów.
W tej sytuacji przeprowadza się coraz dokładniejszy rachunek potrzeb i możliwości. Jednym z elementów tego rachunku jest rola tzw. szarej strefy gospodarki w stymulowaniu zatrudnienia i - pośrednio - bezrobocia. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi ta część procesów gospodarczych i ich skutki powinny być uwzględniane w systemie rachunków narodowych. (fragment tekstu)

The paper is dealing with a non-registered part of economy, i.e. underground economy in connection with an unemployment.
The great number people in Poland (above 2,5 million) are out of work. The article makes an attempt at estimation how many people are working in the underground economy. It turned out that the role of the grey zone is very important. The employment dimension in the underground economy is pretty much the same as official unemployment. There is a common conviction in Poland that the grey zone should be kept up in the substance and changed for the better in regard to form. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 1994. Warszawa: GUS 1995.
 2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 1995. Warszawa: GUS 1996.
 3. Misiak M.: Ścieżki alternatywne. "Nowe Życie Gospodarcze" 1996 nr 6.
 4. Misiak M.: Trochę gorzej. "Nowe Życie Gospodarcze" 1996 nr 5.
 5. Podstawowe tendencje na rynku pracy w Polsce w 1995 r. Materiał na konferencję prasową. Warszawa: GUS 1995.
 6. Praca nie rejestrowana w Polsce w 1995 r. Monitoring rynku pracy. Warszawa: GUS 1995.
 7. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej o "Strategii dla Polski". "Nowe Życie Gospodarcze" 1996 nr 1.
 8. "Rocznik Statystyczny GUS" 1994. Warszawa: GUS 1994.
 9. Szara gospodarka w Rachunkach Narodowych. Wyniki badań ZBS-E. Warszawa: GUS 1995.
 10. Szara strefa gospodarki (wybrane problemy). "Studia i Prace". Warszawa: GUS 1995, z. 223.
 11. Zienkowski L.: Szara strefa. Przekleństwo czy błogosławieństwo? "Nowe Życie Gospodarcze" 1995 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu