BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz Józef
Tytuł
Analiza danych rynkowych : problemy standaryzacji
Marketing Data Analysis : Standarization Problems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (1), 1996, nr 718, s. 111-120, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Analiza danych, Standaryzacja, Badania porównawcze, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Data analysis, Standardization, Comparative examination, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono procedury unifikacji, normalizacji i standaryzacji danych marketingowych. Wymieniono cele każdej procedury. Pokazano wpływ zastosowanej procedury na funkcje danych wynikające z wdrożenia tej techniki.

Procedures for unification, normalization and standardization of marketing data are discussed. Goals of each procedure are listed. The impact of procedure used on the data features resulted from the implementation of that technique is shown. Three types of multivariate analysis problems i.e. structure, dependency and level similarity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T.: Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
  2. Borys T.: Elementy teorii jakości. Warszawa: PWN 1986.
  3. Grabiński T.: Metody taksonometrii. Kraków: AE 1991.
  4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1989.
  5. Hadasik D.: Rozwój społeczny i gospodarczy Polski Ludowej w latach 1950-1985 w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Poznań: AE 1988 (maszynopis pracy doktorskiej).
  6. Harris R.J.: A Primer of Multivariate Statistics. New York: Academic Press 1985.
  7. Jajuga K.: Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych. Wrocław: AE 1987.
  8. Perkal J.: O wskaźnikach antropologicznych. "Przegląd Antropologiczny" 1953 nr 19.
  9. Walesiak M.: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Wrocław: AE 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-1163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu