BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Andrzej
Tytuł
Możliwości wykorzystania metod modelowania symulacyjnego w badaniach marketingowych
The Possibilities of Use of the Simulation Modelling in the Marketing Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (1), 1996, nr 718, s. 121-131, bibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Modelowanie symulacyjne, Modelowanie matematyczne
Marketing research, Simulation modelling, Mathematical modeling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem techniki elektronicznej i oprogramowania komputerowego, zakres i skala zastosowań metod symulacyjnych w badaniach marketingowych ciągle wzrastają. W niniejszym artykule przedstawiono ogólną procedurę modelowania symulacyjnego oraz wskazano możliwości wykorzystania metod symulacji komputerowej w badaniach marketingowych. (fragment tekstu)

The paper presents a basic procedure of computer simulation. It is helpful in many situations and may be used to anticipate actual business processes. The article presents main advantages of simulation modelling and its typical applications in the marketing research. There are given some examples of computer simulation models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz W.: Cybernetyczne aspekty badania obiektów technicznych. Wrocław: Ossolineum 1983.
 2. Analiza systemowa - podstawy i metodologia. Praca zbior. pod red. W. Findeisena. Warszawa: PWN 1985.
 3. Barton B.F.: Wprowadzenie do symulacji i gier. Warszawa: WNT 1974.
 4. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Kraków: AE 1992.
 5. Bąk A.: Generowanie danych losowych dla potrzeb symulacyjnej optymalizacji wyboru metod WAP. [w:] Zastosowanie metod taksonomicznych w gospodarce. Wrocław: AE 1994.
 6. Bąk A.: Redukcja zbioru atrybutów w modelowaniu symulacyjnym systemów ekonomicznych z historią stanów. Wrocław: AE 1993. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 658.
 7. Beneš J.: Teoria systemów. Warszawa: PWN 1979.
 8. Bierman H., Bonini C.P., Hausman W.H.: Quantitative Analysis for Business Decisions. Homewood-Boston: IRWIN 1991.
 9. Borucki W., Kowalewski J.: Matematyczny model sterowania działalnością przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Poznań: AE 1993. "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", nr 213.
 10. Buslenko N.P., Golenko D.I., Soból I.M., Sragowicz W.G., Szrejder J. A.: Metoda Monte Carlo. Warszawa: PWN 1967.
 11. Devroye L.: Non-Uniform Random Variate Generation. New York: Springer Verlag 1986.
 12. Evans G.W., Wallace G.F., Sutherland G.L.: Symulacja na maszynach cyfrowych. Warszawa: WNT 1973.
 13. Fishman G.S.: Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody. Warszawa: PWE 1981.
 14. Flakiewicz W., Oleński J.: Cybernetyka ekonomiczna. Warszawa: PWE 1989.
 15. Gilbert G.G., Koehler D.O: Applied Finite Mathematics. New York: McGraw-Hill 1984.
 16. Gościński J.: Elementy cybernetyki w zarządzaniu. Warszawa: PWN 1968.
 17. Gordon G.: Symulacja systemów. Warszawa: WNT 1974.
 18. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: PWN 1982.
 19. Grabiński T.: Program na testowanie poprawności generatorów liczb losowych o rozkładzie równomiernym. Kraków: AE 1981. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 138.
 20. Grabiński T.: Statystyczna analiza poprawności wybranych generatorów liczb losowych o rozkładzie równomiernym. Kraków: AE 1980. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 131.
 21. Hall A.D.: Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania. Warszawa: PWN 1980.
 22. Hopeman R.J.: Production and Operations Management. Columbus: Merrill 1980.
 23. Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWN 1993.
 24. Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa: PWN 1990.
 25. Jermakow S.M.: Metoda Monte Carlo i zagadnienia pokrewne. Warszawa: PWN.
 26. Johnson M.E.: Miltivariate Statistical Simulation. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1987.
 27. Kolesnik K., Huzar Z., Fryźlewicz Z.: Symulacja komputerowa. Wrocław: PW 1976.
 28. Kondratowicz L.: Modelowanie symulacyjne systemów. Warszawa: WNT 1978.
 29. Lilien G. L., Kotler P., Moorthy S. K.: Marketing Models. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1992.
 30. Martin F.F.: Wstęp do modelowania cyfrowego. Warszawa: PWN 1976.
 31. Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie. Praca zbior. pod red. Z. Hellwiga. Warszawa: PWE 1979.
 32. Mynarski S.: Elementy teorii systemów i cybernetyki. Warszawa: PWN 1981.
 33. Mynarski S.: Metody badań marketingowych. Warszawa: PWE 1990.
 34. Naylor T.H.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. Warszawa: PWN 1975.
 35. Ogólna teoria systemów. Praca zbior. pod red. G.J. Klir. Warszawa- WNT 1976.
 36. Perkowski P.: Technika symulacji cyfrowej. Warszawa WNT 1980.
 37. Sienkiewicz P.: Teoria efektywności systemów. Wrocław: Ossolineum 1987.
 38. Trybuś G.: Zmienna losowa dystansowa. Teoria i zastosowania. Wrocław: AE 1981. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 173. Seria: Monografie i opracowania nr 1.
 39. Tyszler J.: Symulacja cyfrowa. Warszawa: WNT 1990.
 40. Walesiak M.: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Wrocław: AE 1993. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 654. Seria: Monografie i opracowania nr 101.
 41. Wilusz T., Wołoszyn J.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA. Kraków: AE 1980.
 42. Winkowski J.: Programowanie symulacji procesów. Warszawa: WNT 1974.
 43. Zeigler B.P.: Teoria modelowania i symulacji. Warszawa: PWN 1984.
 44. Zieliński R.: Generatory liczb losowych. Warszawa: WNT 1979.
 45. Zieliński R.: Metody Monte Carlo. Warszawa: WNT 1970.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-1163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu