BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walesiak Marek
Tytuł
Wykorzystanie analizy regresji w badaniach marketingowych
The Applications of Regression Analysis in Marketing Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (1), 1996, nr 718, s. 133-144, tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Analiza regresji, Badania marketingowe, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Regression analysis, Marketing research, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza regresji jest ważnym i często stosowanym narzędziem wielowymiarowej analizy statystycznej. W pracy przedstawiono rozważania dotyczące aspektów metodologicznych i zastosowania tej metody w badaniach marketingowych.

Regression analysis is an important and frequently applied tool of multivariate statistical analysis. The study presents some considerations concerning the methodological aspects and application of that method in marketing research.
The article discusses the measurement problem of the influence of variables on market share and sale. To illustrate, we provide an example of the measure of difference and point elasticity application for Chrysler cars based on data from the period 1981-1987. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abeele P.V., Gijsbrechts E., Vanhuele M.: Specification and empirical evaluation of a cluster-asymmetry market share model. "International Journal of Research in Marketing" 1990 Vol. 7 (223-247).
 2. Allen R.G.D.: Mathematical Analysis for Economists. London: MacMillan 1938.
 3. Allen R.G.D.: Ekonomia matematyczna. Warszawa: PWN 1961.
 4. Alsem K.J., Leeflang P.S.H., Reuyl J.C.: The forecasting accuracy of market share model using predicted values of competitive marketing behavior. "International Journal of Research in Marketing" 1989 Vol. 6 (183-198).
 5. Barczak A.: Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej. Warszawa: PWN 1976.
 6. Barczak A.: Pomiar efektów oddziaływania zmiennych egzogenicznych i decyzyjnych. [w:] Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych. Red. Z. Pawłowski Warszawa: PWN 1979.
 7. Bennett P.D.: Marketing. New York: McGraw-Hill Book Со. 1988.
 8. Brodie R., de Kluyver C.A.: Attraction versus linear and multiplicative market share models: an empirical evaluation. "Journal of Marketing Research" May 1984 (194-201).
 9. Bucklin R.E., Gupta S.: Brand choice, purchase incidence, and segmentation: an integrated modeling approach. "Journal of Marketing Research" May 1992 (201-215).
 10. Bultez A.V., Naert P.A.: Consistent sum-constrained models. "Journal of the American Statistical Association" 1975 Vol. 70 No. 351 (529-535).
 11. Ghosh A., Neslin S., Shoemaker R.: A comparison of market share models and estimation procedures. "Journal of Marketing Research" May 1984 Vol. 21 (202-210).
 12. Goldberger A.: Teoria ekonometrii. Warszawa: PWE 1975.
 13. Hagerty M.R., Carman J.M., Russell G.J.: Estimating elasticities with PIMS data: methodological issues and substantive implications. "Journal of Marketing Research" February 1988 (1-9).
 14. Hanssens D.M., Parsons L.J., Schultz R.L.: Market Response Models: Econometric and Time Series Analysis. Boston: Kluwer 1992.
 15. Hoffman L.D.: Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences. New York: McGraw-Hill Book Co. 1986.
 16. Jain D.C., Vilcassim N.J.: Testing functional forms of market share models using the Box-Cox transformation and the Lagrange multiplier approach. "International Journal of Research in Marketing" 1989 Vol. 67 (95-107).
 17. Kinnear T.C., Taylor J.R.: Marketing Research. An Applied Approach. New York: McGraw-Hill 1991.
 18. Kolupa M.: Prognozy popytu a miary elastyczności popytu. "Przegląd Statystyczny" 1963 z. 4 (423-426).
 19. Leone R.P., Schultz R.L.: A study of marketing generalizations. "Journal of Marketing" Winter 1980 Vol. 44 (10-18).
 20. Lilien G.L., Kotler P.: Marketing Decision Making. A Model -Building Approach. New York: Harper & Row 1983.
 21. Lilien G.L., Kotler P., Moorthy S.K.: Marketing Models. Prentice Hall, Englewood Cliffs: 1992.
 22. Menezes M.A.J., Currirn I.S.: An approach for determination of warranty length. "International Journal of Research in Marketing" 1992 Vol. 9 No. 2 (177-195).
 23. Naert P.A., Leeflang P.S.H.: Building Implementable Marketing Models. Boson: Martinus Nijhoff Social Sciences Division 1978.
 24. Parsons L.J., Schultz R.L.: Marketing models and econometric research. New York: American Elsevier Publishing 1976.
 25. Pawłowski Z.: Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego. Warszawa: PWN 1961.
 26. Pawłowski Z.: Uogólniona miara elastyczności popytu. "Przegląd Statystyczny" 1963 z. 2 (191-201).
 27. Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. Podręcznik. Warszawa: PWN 1981.
 28. Russell G.J., Bolton R.N.: Implications of market structure for elasticity structure. .Journal of Marketing Research" August 1988 (229-241).
 29. Saunders J.A.: The specification of aggregate market models. "European Journal of Marketing" 1987 Vol. 21 No. 2.
 30. Simon H.: Pricestrat - an applied strategic pricing model for nondurables. [w:] A.A. Zoltners (ed.). Marketing Planning Models. Amsterdam: North Holland 1982.
 31. Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN 1993.
 32. Walesiak M.: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Wrocław: AE 1993. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 654. Seria: Monografie i opracowania nr 101.
 33. Winkler W.: Podstawowe zagadnienia ekonometrii. Warszawa: PWN 1957.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-1163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu