BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Andrzej
Tytuł
Ocena jakości aplikacyjnej wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
Assessment of the Utilizable Quality of Selected Method of Multivariate Comparative Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (3), 1997, nr 744, s. 26-40, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza porównawcza, Zmienne losowe, Symulacje komputerowe
Multi-dimensional comparative analysis, Random variable, Computing simulation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na zakończenie należy jeszcze zwrócić uwagę na pewne ograniczenia, które przyjęto, gdy rozpoczynano badania. Pierwszym poważnym dylematem, który należało rozstrzygnąć, był zakres i dobór metod analizowanych w trakcie badań. Ostatecznie włączono do badań metody WAP najczęściej stosowane w praktyce. Trzeba jednak podkreślić, że wybór taki ma zawsze charakter arbitralny i jest bardzo trudnym problemem decyzyjnym. Drugie ważne rozstrzygnięcie dotyczyło zakresu analizy wrażliwości. Ma ona w pracy charakter fragmentaryczny z tego względu, iż przeprowadzono ją głównie w celu zbadania stabilności najlepiej ocenionych konfiguracji WAP. Warto też zaznaczyć, że w pracy rozpatrywano zbiory danych o parametrach statystycznych wielowymiarowego rozkładu normalnego. Uzyskanych wyników nie można zatem w prosty sposób uogólniać na zmienne losowe podlegające innym rozkładom prawdopodobieństwa. (fragment tekstu)

The paper presents the results of simulation analysis of the selected methods of multivariate comparative analysis. At the beginning of the article two methods of variables weighting, nine methods of normalization of variables and seventeen methods of aggregation of variables have been presented.
The quality of the methods of multivariate comparative analysis have been assessed using computer simulation techniques. The second part of the article is devoted to presentation of the best methods of multivariate comparative analysis in the order of their quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A.: Generowanie danych losowych dla potrzeb symulacyjnej optymalizacji wyboru metod WAP. [w:] Zastosowanie metod taksonomicznych w gospodarce. Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1994. Taksonomia. Z. 1.
 2. Bąk A.: Wybrane procedury wielowymiarowej analizy porównawczej struktur gospodarczych (pakiet WAPSG). "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 602. Wrocław 1991.
 3. Bąk A.: Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej (rozprawa doktorska). Wrocław 1995.
 4. Devroye L.: Non-Uniform Random Variate Generation. New York 1986.
 5. Fishman G.S.: Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody. Warszawa 1981.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa 1982.
 7. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa 1989.
 8. Grabiński T.: Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 181. Kraków 1984.
 9. Grabiński T.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Kraków 1984. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Seria specjalna: Monografie nr 61.
 10. Hellwig Z.: Stabilność i odporność struktur taksonometrycznych. [w:] Klasyfikacja i analiza danych - problemy teoretyczne. Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1995. Taksonomia. Z. 2.
 11. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4.
 12. Johnson M.E.: Multivariate Statistical Simulation. New York 1987.
 13. Pociecha J., Podolec В., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa 1988.
 14. Sobczak E.: Ocena przydatności formuł normalizacji do prezentacji skali i kształtu struktur gospodarczych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 604. Wrocław 1991.
 15. Zając K.: Zarys metod statystycznych. Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-1163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu