BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyc Waldemar
Tytuł
Infrastruktura instytucjonalna funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej
The Institutional Infrastructure of Small and Medium Enterprises in European Union Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 751, s. 47-55
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy polityki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Infrastruktura instytucjonalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza UE
Institutional infrastructure, Small business, Economic policy of the EU
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Infrastruktura instytucjonalna małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej była tworzona przez dziesięciolecia w warunkach istnienia gospodarki rynkowej i przy aktywnej pomocy państwa. Dla Polski zaś stanowi wzorzec, którego określone rozwiązania od kilku lat są przenoszone na grunt naszego kraju.
Budowa środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości stanowi istotny element polityki gospodarczej każdego kraju Unii Europejskiej, a także Unii jako całości. Wynika to z przekonania, że tworzenie warunków działania małych i średnich przedsiębiorstw (w postaci przyjaznej infrastruktury instytucjonalnej), stanowi niezbędny czynnik rozwoju inicjatywy przedsiębiorczej w gospodarce konkurencyjnej. (fragment tekstu)

The article describes the institutions being environment for business. Especially important one municipal institutions and venture capital enterprises.
Functioning of there institutions helps to promote the small and medium enterprises in European Union, and the main aim in to implement them in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berg-Smolens B.: Gospodarka prywatna dla całego świata. "Profil" 1990 nr 7, s. 37.
  2. Busch W.S.: Gwarancje pokoju socjalnego. "Profil" 1988 nr 6, s. 4.
  3. Grabowski M.: Jak Wspólnota pomaga drobnym. "Firma" 1992 nr 9, s. 18.
  4. Kozłowski K.: Inkubator przedsiębiorczości - co to jest? Warszawa: CIM 1992, s. 7-35.
  5. Lichtarski J.: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1992, s. 125-126.
  6. Maleszczuk E.: Izby gospodarcze jako forma organizacji i współdziałania, przedsiębiorstw. "Handel Wewnętrzny" 1993 nr 3, s. 3-4.
  7. Wasilewski L.: Rola i struktura izb gospodarczych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994 nr 5, s. 8-10.
  8. Wasilewski L.: Samorząd gospodarczy i izby gospodarcze. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994 nr 4, s. 3-5.
  9. Zawiślny K.: Modele centrów innowacji i przedsiębiorczości odpowiednie dla warunków polskich (maszynopis powielony).
  10. Żabiński L., Żabińska T.: Programujące interwencyjna rola polityki państwa w procesach kształtowania spożycia i jego rynkowych uwarunkowań. [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Jaworze, 27-29 maja 1991 r. Katowice 1991, s. 151.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu