BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Ewelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiśniewski Jerzy Witold (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ekonometryczna analiza oddziaływania podatku od towarów i usług na produkcję w małym przedsiębiorstwie
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse przedsiębiorstwa, 2005, s. 329-336, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonometryczna, Podatek od wartości dodanej (VAT), Produkcja, Analiza zależności
Econometric analysis, Value Added Tax (VAT), Production, Dependency analysis
Abstrakt
Znaczne obciążenia fiskalne hamują rozwój podmiotów gospodarczych. Ta teza jest stosunkowo łatwa do udowodnienia w skali makro. Trudno jednak znaleźć jej potwierdzenie lub zaprzeczenie w przypadkach konkretnych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych. Decyduje o tym przede wszystkim niedostępność informacji statystycznych. Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy będzie analiza zależności między zmianami w rozmiarach podatku VAT w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym a wartością jego przychodów ze sprzedaży netto. Przedstawione zostaną znaczące informacje statystyczne, w postaci rocznych szeregów czasowych. Ponadto zaprezentowane zostaną miesięczne i kwartalne ekonometryczne modele przychodów ze sprzedaży netto, w których kluczową rolę odgrywać będą kwoty naliczonego podatku VAT w przedsiębiorstwie, w przeliczeniu na 1 zatrudnionego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W., Ekonometryczna analiza podatku od towarów i usług w małym przedsiębiorstwie, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. II, Finanse przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, AE w Krakowie, Kraków 2004.
  2. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W., Ekonometryczna analiza rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małego przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, US, Szczecin 2004.
  3. Wiśniewski J.W., Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW Gravis, Toruń 2003.
  4. Wiśniewski J.W., Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, IW Gravis, Toruń 2002.
  5. Wiśniewski J.W., O estymacji parametrów dynamicznego zgodnego logitowego modelu ograniczonej zmiennej endogenicznej, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, UMK, Toruń 1991.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu