BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostecki Apoloniusz
Tytuł
Z zagadnień podatkowych zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej
Some problems connected with taxation in western european integrations
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1961, vol. 1, z. 3, s. 3-30, przypisy
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polityka podatkowa
Economic and political integration of Europe, Tax policy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
The realization of the Western European economic integration, a specific characteristic of which is the restriction of the sovereignty of the integrated states by a "supra-state" organisation (or so-called partnership), encounters difficulties which are peculiar to controversies within the capitalistic system. New theoretical and practical problems arise, among others those concerning taxation. Especially interesting problems have arisen in connexion with the partial realization of the European Coal and Steel Union. These problems are of two kinds: the problem of tax collection by the Union (these taxes being sui generis taxes payable to an organisation above the state), and problems of "collision" between the various systems of taxation which are in force in the individual member states (differences in methods of taxation of the internal turnover, and differences in the structure of the internal taxation systems). An example of the difficulties arising in connexion with the second type of problem is the controversy between the German Federal Republic and France concerning the principles of taxation of the turnover of the mutual market between member states. Attempts to dispel this controversy have not given satisfactory results but conclusions drawn from them have been partly made use of in formulating the provisions of the treaty of the European Economic Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Berezowski, Współpraca współistnienia i współpraca integracji, "Sprawy Międzynarodowe", nr 7 - 8, 1958, s. 18.
 2. C. Bettelheim, Zaostrzenie się przeciwieństw ekonomicznych w Europie Zachodniej, "Ekonomista", nr 3 z 1953 r.
 3. C. Cosciani, Probierni fiscali del mercato comune, Milano 1959, s. 3.
 4. P. Coulbois, Staatshaushalt und Finanzsystem Frankreichs, w Handbuch der Finanzwissenschaft, t. 3, s. 259.
 5. K. Cziżow, "Małaja Jewropo" ugroza miru i niezawisimosti gosudarstw, "Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", nr 3, 1958, s. 97
 6. Z. Dobrska, A. Hirszowicz, Plan Schumana - narzędziem imperialistycznej agresji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Europie, Warszawa 1950
 7. K. H. Domdey, Die deutschen Monopole auf den äusseren Märkten, Berlin 1959
 8. M. Duverger, Institutions financières, Paris 1957, s. 13.
 9. L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, wyd. IV, Warszawa 1958, s. 9.
 10. Handbuch der Finanzwissenschaft, wyd. II, t. 2, Tübingen 1956, s. 757
 11. H. Jecht, Die Bundessteuerreform 1954, "Finanzarchiv" Tübingen, neue Folge 1955, t. 16, z. 1, s. 32
 12. H. Kahmann, Niederländische Umsatzsteuer - Reformen und ihre volks - und finanzwirtschafllichen Auswirkungen, "Finanzarchiv", Tübingen neue Folge 1956, t. 17, z. 2, s. 276
 13. W. Larski, Plan Schumana narzędziem imperialistycznej agresji, "Sprawy Międzynarodowe", nr 6 z 1952 r.
 14. H. Laufenburger, Historie de l'impôt, Paris 1954, s. 111
 15. W. Lenin, "O haśle Stanów Zjednoczonych Europy", Dzieła, t. 21, Warszawa 1951, s. 360
 16. B. Lisowski, Plan Schumana - orudije agriessii amierikanskich impierialistów, "Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", nr 7 z 1951 r.
 17. T. Łychowski, Plan Schumana, "Sprawy Międzynarodowe", nr 3 z 1951 r.
 18. J. Machowski, Organizacje Międzynarodowe, Warszawa 1956, s. 191 - 192.
 19. B. Oyrzanowski, Rozwój gospodarczy Francji, "Ekonomista", nr 1 z 1957 r., s. 117
 20. M. Panow, Finansowo je storony diejalielnosti, "Jewropiejskowo objedinienja ugla i stali" Finansy SSSR, nr 3, 1957, s. 78
 21. K. Piotrowska - Hochfeldowa, Europejska Wspólnota Gospodarcza, "Ekonomista" nr 1 z 1958 r.
 22. E. Pletniow, Za kulisami "Europejskiego zjednoczenia węgla i stali" "Nowe Czasy", nr 30 z 1955 r.
 23. R. Regul, Wirtschaftisintegration und Steuersysteme, "Finanzarchiv" - neue Folge 1955, t. 16, z. 2, s. 315.
 24. I. Rzędowski, Plan Schumana, "Ekonomista", kwart. 4 z 1954 r., s. 170
 25. H. J. Schlochauer, Europäische Fragen von völkerrechtlicher Bedeutung, Archiv des Völkerrechts, Tübingen 1951/52 t. 3, s. 159 - 160, 166, 176
 26. G. Schraölders, Finanzpolitik, Berlin 1955, s. 308.
 27. A. Tuczyńska, Plan Schumana, Warszawa 1951
 28. W. Wodrich, Die Steuerordnung der Westeuropäischen Union, "Finanzarchiv", neue Folge 1957, t. 18, z. 1, s. 131.
 29. Zarys prawa międzynarodowego publicznego, oprać. zbiorowe, t. 2 Warszawa 1956, s. 223
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu