BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hundert Marcin (Uniwersytet Szczeciński), Ogrodnik Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szacowanie potencjalnych wpływów ze sprzedaży biletów przed uruchomieniem nowej linii autobusowej komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji szczecińskiej
Estimating Income from Selling Tickets before Starting New Bus Line in Municipal Transport System Within Szczecin's Agglomeration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Transport miejski, Prognozowanie popytu, Badania konsumenckie
City transport, Demand forecasting, Consumer research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Możliwość rozwoju infrastruktury transportu miejskiego wymaga podjęcia przemyślanych decyzji co do przyszłych efektów ekonomicznych. Proponowane w 2007 roku przez władze Gminy Miasta Szczecin połączenie z gminą Stare Czarnowo prowadzi do określenia potencjalnych dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz kosztów uruchomienia nowej linii autobusowej. Na pytania o potencjalne wpływy ze sprzedaży biletów odpowiedzieć przyniosły badania terenowe wykonywane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. (fragment tekstu)

Possibility of development urban transport infrastructure requires taking considered decisions about future economical effects. Proposed in 2007 by authorities of Szczecin Community transport connections with the parish Stare Czarnowo leads to defining potential incomes of tickets selling prices and compared with costs of opening a new bus line. These questions about potential transportation incomes were exactly answered by above field studies done by research workers of University of Szczecin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Czarnowo, http://www.bip.stareczaraowo.pl/strony/menu/9.dhtml.
  2. Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
  3. Racjonalizacja oferty przewozowej szczecińskiej komunikacji zbiorowej na podstawie badań potoków pasażerskich na liniach tramwajowych i autobusowych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Naukowe Transportu przy Uniwersytecie Szczecińskim, grudzień 2005.
  4. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu