BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignasiak-Szulc Aranka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Dylematy "dekretowania" zasad wspierania procesu metropolizacji w Polsce
Dilemmas of the Regulation on Conditions of Metropolization Process Support in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 55-69, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Regulacje prawne, Projekty ustaw, Metropolizacja
Metropolitan area, Legal regulations, Legislation drafts, Metropolisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie najnowszego projektu tzw. ustawy metropolitarnej, a także analiza poglądów pojawiających się w dyskusji nad tym aktem prawnym. Autorka przedstawiła przesłanki uchwalenia tej ustawy. W dalszej kolejności przybliżyła podstawowe założenia projektu ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Metropolization as one of the most dynamic processes of contemporary world entered also to Central and Eastern Europe. As it is known metropolitan areas develop faster than other areas and that is why much attention was put in Poland to the issues connected with metropolization process and its support. One can notice that interest in such subjects increased, not only in scientific circles but also among practitioners, especially representatives of government and regional/local authorities. The position of Polish cities in the European metropolitan network was evaluated and there was a call for economic, social and spatial transformation in order to create Polish metropolises. Among undertaken actions there were also some proposals of legal acts in this subject during the previous years. Presented paper aims at explaining the content of so called metropolization act that is a proposal of an act on urban policy and cooperation of self-governmental units in this issue and on changes of selected acts (as for 19th of September, 2008). This proposal like some previous ones was discussed by all parts interested in urban and regional development. Main directions and conclusions of the discussion between representatives of public and science institutions in the presented issue were also described above. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzazga D., Nowak M., Funkcje metropolitalne a zagospodarowanie przestrzenne. W: Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 2. Gorzelak G., Smętkowski M., Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2(20).
 3. Heffner K., Ośrodki miejskie z funkcjami metropolitalnymi a rozwój małych regionów. Programowanie rozwoju na przykładzie Opola i Śląska Opolskiego. W: Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, red. K. Heffner, WZiIP Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, KND PAN, KNo-PiPS PAN, KPZK PAN, Opole 2007.
 4. Ignasiak-Szulc A., Kosiedowski W., The Problems of Economie Cohesion of Central and Eastern Europe According to Countries and Regions. W: Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of European Union, red. A. Ignasiak-Szulc, W. Kosiedowski, WN UMK, Toruń 2009 (w druku).
 5. Jałowiecki В., Polskie miasta w procesie metropolizacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1(19).
 6. Kowalewski A., Przez metropolie do dobrobytu?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1(19).
 7. Kudłacz T., Markowski T., Zintegrowany rozwój aglomeracji jako podstawa budowania konkurencyjności polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 8. Mościcki B., Powiat metropolitalny?', "Wspólnota" 2008, nr 15.
 9. Ciąg dalszy dyskusji nad ustawą metropolitalną, http://zwrp.pl.
 10. Papierowe metropolie, http//wyborcza.pl/2029020,76842,5287622.hml.
 11. Projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/ 121/17602/Projekt_ustawy_z_dnia_2008_o_polityce_miejskiej_ i_wspolpracyjedno-stek_samorzadu.html.
 12. Spory o ustawą. Z prof. Ernestem Knosalą rozmawia Józef Wycisk, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny "Śląsk" 2008, nr 07, www.alfa.com.pl/slask/200807/s.5-7.htm.
 13. Unia Metropolii Polskich, Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej i współpracy samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Szczecin, 18 września 2008 r., www.self.gov.pl/sta-nowiska/pdf-y/stan_ust_metop.pdf.
 14. Założenia do projektu ustawy metropolitalnej, http://www.mswia.gov.pl/portal.php7serwis =pl&dzial=2&id=505.
 15. http://www.lex.com.pl/samorzad/artykul-pap/27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu