BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinerowska-Streb Izabella (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wybrane czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynkowych
Chosen Factors of the Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Changing Market Conditions
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 9-27, rys., tabl., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Small business, Enterprise competitiveness, Systemic transformations in the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W konsekwencji burzliwych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej funkcjonowanie przedsiębiorstw staje się coraz trudniejsze, a ich konkurencyjność uzależniona jest od wielu czynników, których znaczenie zmieniło się w czasie. Rozpoznanie tych czynników jest niezwykle istotne zarówno z praktycznego, jak i naukowego punktu widzenia. Problem ten został podjęty w artykule w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Ze względu na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi gospodarkami, a tym samym - na różnice występujące w czynnikach determinujących konkurencyjność małych i średnich firm, badanie przeprowadzono w oparciu o analizę małych i średnich firm w Polsce w okresie transformacji. (abstrakt oryginalny)

As a consequence of turbulent changes in business surroundings which nowadays take place all over the world the business' running is getting heavier. The determinants of enterprises' competitiveness are continuously modifying. The recognition of these determinants is essential both from the practical and scientific point of view. This article undertook this problem in the respect to small and medium enterprises. Because of the differences existing among particular economies the research was based on the observation of small and medium firms in Poland after the economic transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 2. Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 3. Berger A., Davies J. Hides M., Powell M. (2002), Defining the development needs of entrepreneurs in SMEs, Education + Training vol 44, no 8/9.
 4. Berger A., Dell G. (1998), The Economies of Small Business Finance: The Role of Private Equity and Dept Markets in the Financial Growth Cycle, Journal of Banking and Finance, vol. 22.
 5. Bieńkowski W. (1995) Reagonomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.
 6. Bielawska A. (1996), Podstawy sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace katedry Społeczno-Gospodrczej nr 33.
 7. Blajer A., Zielenkiewicz M., Akcesja Polski do Unii Europejskiej - szansę i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, www.janek.ae.krakow.pl (stan na dzień 15.04.2010).
 8. Czarnota A. (2009),Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, nr 13
 9. Eyre P., Smallman C. (1998), Euromanagement competences in small- and medium-sized enterprises: a development path for the new millennium?, Management Decision 36/1.
 10. Glapiak E. (2010) Zyskaliśmy w rankingu konkurencyjności, http://www.parkiet.com (stan na 01.06.2010)
 11. Gołębiowski G. (2003) Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania a ich dostępność [w:] finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. Orechwa-Maliszewska E., Kopczuk A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok
 12. Gorynia M.(2000), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Grudzewski W., Hejduk I. (1995) Czynniki ryzyka w rozwoju małych i średnich firm w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 8.
 14. Grudzewski W., Hejduk I. (2001) Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 15. Grudzewski W., Hejduk I. (2004) Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz na rynku europejskim [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, WNT, Warszawa.
 16. Jamali D., Zanhour M., Keshishian T. (2009), Peculiar Strengths and Relational Attributes of SMEs in Context of CRS, Journal of Bussiness Ethics No 87
 17. Kubiak K. (2001), Uwarunkowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie badanych przedsiębiorstw handlu odzieżą) [w:] Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 32, Poznań
 18. . Kusa R. (2008) Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, Ekonomia Menedżerska nr 3
 19. Lewiatan: sektor małych i średnich przedsiębiorstw 2008 (2008), www.pkpplewiatan.pl (stan na 01.06.2010)
 20. Lewicki A. (2009) Dostęp MSP do oferty banków w okresie koniunktury oraz kryzysu, http://www.pkpplewiatan.pl (stan na 01.06.2010)
 21. Mantura W. (2001), Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 32, Poznań.
 22. Mazur-Wierzbicka E., Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, www.mikro.univ.szczecin.pl (stan na 01.06.2010).
 23. Nowa definicja MSP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia (2006), Wspólnoty Europejskie, www.europa.eu.int (stan na dzień 05.03.2010).
 24. Orechwa-Maliszewska E. (2003) Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw - wybrane problemy [w:] finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. Orechwa-Maliszewska E., Kopczuk A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 25. Pierścionek Z (2000), Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851, Wrocław.
 26. Porter M. (2001) Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 27. Przybyciński T.(1997), Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa.
 28. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998 (1999), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i i Średnich Przedsiębiorstw USAID GEMINI, Warszawa.
 29. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w latach 2007-2008 (2009), red. A. Żołnierski, PARP, Wydawnictwo Naukowe Instytutu technologii Eksploatacji -BIP, Radom.
 30. Stankiewicz M. J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora Tonik, Toruń.
 31. Starczewska-Krzysztoszek M. (2008) Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2008, Badanie "Monitoring kondycji sektora MSP 2008", PKPP Lewiatan
 32. Steinerowska-Streb I. (2003), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach łańcuchów franchisingowych, WSEiA w Bytomiu, Bytom.
 33. Sudoł S.(1999) Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 34. Tłoczyński D. (1999) Dostępność małych i średnich firm do kredytów, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 4.
 35. Todorov O. (2008), The Role of Small and Medium Enterprises in World Economies - Some Aspects, Economic Thought, no. 4.
 36. Wojtowicz W., Korzyńska K. (2008) Analiza wpływu czynników zewnętrznego środowiska na konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 37. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.5.2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu