BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zastosowanie CRM w umacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw
Increasing the Competitiveness of Enterprises Through the Use of CRM
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 39-47, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise competitiveness, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze wzrostem konkurencji tradycyjne koncepcje zarządzania marketingowego są zbyt wąskie i niewystarczające dla wielu przedsiębiorstw. Niezwykle ważnym czynnikiem gwarantującym osiągnięcie sukcesu na rynku jest kooperacja opierająca się na budowaniu długoterminowych związków tworzonych pomiędzy przedsiębiorstwem i klientami. W tym celu stosuje się strategie wykorzystujące technologie informatyczne zwane CRM. Opracowanie ma na celu przedstawienie CRM jako jednej z najbardziej popularnych koncepcji zarządzania ukierunkowanych na wykorzystanie kompleksowej informacji o kliencie (dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii informatycznych) w celu umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

With increased competition traditional marketing management is not enough for most enterprises to ensure success. A key condition for their success in the market place is cooperation based on long - term connections created between the company and its customers. For this purpose the application of business strategies such as CRM are critical. The purpose of this paper is to describe one of most popular concepts of management, which is oriented towards the use of comprehensive information about customers (thanks to utilization of appropriate information technologies) to increase the competitiveness of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barney J., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", No. 1.
  2. Godziszewski B. (1999), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń.
  3. Malley L.O., Patterson M. (2006), Mapping the Re-engagment of CRM with Relationship Marketing, "European Journal of Marketing", Vol. 40, No.5/6.
  4. Petrykowska J. (2009), Marketingowo-logistyczna obsługa klienta jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Haffer M., Karaszewski W. (red.), UMK, Toruń.
  5. Petrykowska J. (2010), CRM w komunikacji marketingowej [w:] Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, Pilarczyk B., Waśkowski Z. (red.), Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 136, Poznań.
  6. Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
  7. Sobczyk G. (2006), Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin.
  8. Szymański R. (2006), Innowacje ciągnione przez rynek jako źródła budowania więzi z klientem, w: Marketing przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Rosa G. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 438, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu