BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kapitał ludzki w Szczecinie - istota oraz aspekty rynku pracy i aspekty edukacyjne
Human Capital of Szczecin - the Essence and Labour Market and Education Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 71-84, tab., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rynek pracy, System edukacji, Analiza SWOT
Human capital, Labour market, Educational system, SWOT analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie kapitału ludzkiego w Szczecinie w odniesieniu do istoty tego kapitału oraz aspektów rynku pracy i aspektów edukacyjnych. (fragment tekstu)

The object of the paper is presentation of human capital of Szczecin in respect of essence of this capital as well as the labour market and education aspects. Nowadays human capital is considered to be a key factor of socio-economic development and an important factor in creating knowledge-based society and economy. The development of Szczecin depends to a large extent on the level of development of human capital and its utilization. Issues regarding human capital of Szczecin have been presented in the paper. Attention has been paid to the notion of human capital, its significance and measurement, labour market, education. Furthermore the paper contains a SWOT analysis, conclusions and recommendations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak W., Szczęśliwi mieszczanie, "Gazeta Wyborcza" z 14 XI 2008.
 2. Becker G.S., Becker G.N., Ekonomia życia, Helion, Gliwice 2006.
 3. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2008.
 4. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku, Urząd Statystyczny -w Szczecinie, Szczecin 2007.
 5. Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2005-2007.
 6. Czyszkiewicz R., Powiatowy kapitał ludzki. W: R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, Kapitał, ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Roczniki rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004, t. IV, Szczecin 2005.
 7. Czyszkiewicz R., Molewicz M., Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Roczniki rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004, t. IV, Szczecin 2005.
 8. Czyżewski A.B., Góralczyk-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 2001.
 9. Domański R., Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego, "Przegląd Geograficzny" 2005, t. 77.
 10. Domański S.R., Kapitał ludzki w rozwoju Polski - uwagi do problemu. W: Wzrost gospodarczy w Polsce, perspektywa średniookresowa, red. J. Lipiński, W.M. Orłowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 11. Ederer P., Schuler P., Willms S., The European Human Capital Index: The Challenge of Central and Eastern Europe, The Lisbon Council, Brussels 2007.
 12. Edukacja a rynek pracy. Analiza kierunków kształcenia oraz aktywności zawodowej absolwentów szkól i uczelni, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2006.
 13. Herbst M., Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach. W: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 14. Jaźwiński L, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój gospodarki miasta. W: Gospodarka Szczecina 2007. Diagnoza i perspektywy rozwoju w ujęciu krótko- i średniookresowym, red. S. Flejterski, praca wykonana na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, grudzień 2007.
 15. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 16. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, raport nr 27, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998.
 17. Kukliński A., Rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Trajektoria regionalna. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003.
 18. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 19. Miasta wojewódzkie -podstawowe dane statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005-2008.
 20. Polska 2007. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 21. Raport o stanie miasta Szczecina, Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, Szczecin 2006.
 22. Raport okresowy. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2007 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2007.
 23. Ray G. i in., Increasing Returns to Scale in Affluent Knowledge-Rich Economies, "Growth and Change" 2001, 32.
 24. Rocznik Statystyczny Szczecina 2005, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2005.
 25. Sprawność i elastyczność rynku pracy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 26. Sukces rozwojowy polskich województw, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 27. Szarfenberg R., Kapitał ludzki. W: Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 28. Szczecin w liczbach 2007, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2007.
 29. Szczecin w liczbach 2008, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2008.
 30. Województwo zachodniopomorskie 2006 - podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu