BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobiegała-Korona Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Marketingowe due diligence w odnowie wartości przedsiębiorstwa
Marketing Due Diligence
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 97-110, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Marketing, Efektywność marketingu, Ryzyko rynkowe
Enterprise value, Marketing, Marketing efficiency, Market risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne uwarunkowania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach, aby procesy odnowy ich wartości wykorzystywały marketingowe due diligence, które pozwalają zidentyfikować i oszacować szansę rynkowe i ryzyko. Marketingowe due diligence oparte jest na koncepcji wartości klienta i musi uwzględniać: wnikliwe liczenie i analizowanie wpływów i kosztów z tytułu stosowanych strategii marketingowych wobec klientów oraz zarządzanie wartościami dla klientów, dostosowane di ich potrzeb, musi być oparte na wartości klienta dla firmy. Podstawą marketingowego due diligence jest strategiczny wymiar marketingu, przez który rozumie się organizowanie procesów identyfikowania problemów klientów, tworzenia wartości dla klientów, komunikowania i dostarczania tych wartości, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa. Marketingowe due diligence obejmuje zarówno proces diagnozowania ryzyka w działaniach obsługi klientów, jak i sposoby realizacji strategii z jego uwzględnieniem. Musi być oszacowane ryzyko biznesowe oraz ocena, czy strategie tworzą, czy burzą wartość dla inwestora oraz jak implementowane strategie zapewniają interesy także pozostałych interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

The modern market determinants make marketing due diligence more popular in the process of corporate value recovery. Marketing due diligence should be customer-value based and include: measurment of income and costs related to marketing strategies orientated at customers, management of values for customers, which is adjusted both to customers needs and customer lifetime value. The basis for due diligence is strategic dimension of marketing consisting in organizing processes of customers' needs identification, creating values for customers, communicating and delivering these values in the way that it benefits all stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu