BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodowska-Szewczuk Jolanta (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Absorpcja środków z Sektorowego Programu Operacyjnego a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Absorption of EU Funds and Competitiveness of Small and Medium Companies
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 111-119, tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sektorowy Program Operacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Sectoral Operational Programme, Small business, Enterprise competitiveness, Enterprise development, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa dzięki realizowanym inwestycjom w ramach SPO WKP 2004-2006 podniosły poziom technologiczny w przedsiębiorstwach, co umożliwiło stosowanie przez przedsiębiorstwa instrumentów konkurowania na rynku. Przedsiębiorcy, którzy inwestowali w ramach działania 2.3 SPO WKP wykazują duże zadowolenie z efektów zrealizowanych inwestycji. Przeprowadzone badania wykazują istotny wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe i instrumenty konkurowania na rynku. W badaniu uwzględnione były wyniki finansowe tj. przychody ze sprzedaży, rentowność i wynik finansowy netto oraz instrumenty konkurowania na rynku m.in. nowe produkty/usługi w ofercie, nowocześniejsze metody produkcji, wyższa jakość oferowanych produktów czy usług itp. Przedsiębiorstwa dzięki zrealizowanym inwestycjom w ramach działania 2.3 SPO WKP stosują nowocześniejsze metody produkcji. Konsekwencją tego stał się wzrost jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Zarówno przedsiębiorstwa małe jak i średnie wprowadziły do swojej oferty nowe produkty i usługi. Przeprowadzone inwestycje umożliwiły lepszą organizacje pracy w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy odczuwają poprawę relacji ze swoimi klientami, a w konsekwencji odnotowują wzrost liczby klientów. (abstrakt oryginalny)

The influence of Sector Operational Programme 2004-2006 on the competitiveness of small and medium companies in Poland. The results of the research indicate the influence of Sector Operational Programme 2004-2006 on the competitiveness of small and medium companies in Poland. Conducted investments brought on the modern methods of production, better quality of products and services. It was observed the growth of productivity, efficiency and better organization of work in small and medium companies. Consequently the number of customers increased in those companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Faulkner D, Bosman C.(l996), Strategie konkurencji, Gobether i S-ka, Warszawa.
  2. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2000), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  3. Mikołajczyk B., Krawczyk M., (2007), Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Centrum dworactwa i Informacji Difin, Warszawa.
  4. Pierścionek Z, (2009) Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa, SGH, www.centrumwiedzy.edu.pl
  5. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
  6. Szymański W. (1995), Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, SGH, Warszawa.
  7. Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań.
  8. Wiatrak A.P. (2007), Małe przedsiębiorstwa- istota, cele i znaczenie w: Współczesne Zarządzanie, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu nr 4/2007.
  9. Żołnierski A. (2009), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu