BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotulski Mariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie)
Tytuł
Organy ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym
Monument Protection Authorities in Spatial Planning
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 7-8, s. 120-129
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Ochrona zabytków, Ochrona krajobrazu, Kultura
Spatial planning, Conservation, Landscape protection, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Udział organów ochrony zabytków w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na ich merytoryczne przygotowanie do oceny proponowanych rozwiązań planistycznych pod kątem zapewnienia odpowiedniej ochrony dziedzictwu kulturowemu, dobrom kultury współczesnej i zabytkom, jest niezwykle istotny. W opracowaniu Autor podkreśla, że funkcjonując w granicach określonych prawem, organy te muszą działać w taki sposób, by uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa narodowego, a także rygorystyczne wymogi procedury planistycznej. (abstrakt oryginalny)

The participation of monument protection authorities in spatial planning and development is extremely important because of their substantive qualifications for evaluating proposed planning solutions in terms of assuring appropriate protection of cultural heritage, assets of contemporary culture and monuments. The author points out in the article that, when functioning within the limits specified by the law, these authorities must act in such a way as to take into consideration the principles of sustainable development and the protection of national heritage, as well as the stringent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agopszowicz A., Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997, s. 429. Bandarzewski K., P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel,Kryczko P., M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, s. 529.
 2. Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, s. 69-70, 118, 121, 126.
 3. Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 2003, s. 283-284.
 4. Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999, s. 181.
 5. Kornecki M., Krajobraz kulturowy. Perspektywy badań i ochrony, "Ochrona Zabytków" 1999/1, s. 19.
 6. Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008, s. 157, 159, 216.
 7. Leoński Z., Ustrój samorządu terytorialnego w RP, Poznań 1991, s. 125.
 8. Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, t.1, Warszawa 1998, s. 88.
 9. Matan A.,P. Palutek, Charakter prawny uzgodnienia planistycznego podejmowanego w trybie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 17 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Casus" 2009/52, s. 34-36.
 10. Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 215, 217, 229.
 11. Niewiadomski Z., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 214.
 12. Nowe Zeszyty Samorządowe 2007/6, poz. 102.
 13. Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 598.
 14. Woś T., H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 83-84.
 15. Zalasińska K., Ochrona zabytków, Warszawa 2010, s. 106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu