BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felcenloben Dariusz (Starostwo Powiatowe w Kłodzku; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
Conditions for the Suspension of Administrative Proceedings on the Delimitation of Real Property
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 7-8, s. 143-151
Słowa kluczowe
Prawo własności, Nieruchomości, Własność nieruchomości, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne
Property law, Real estate, Ownership of real property, Administrative law, Administrative proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienie związane z instytucją obligatoryjnego zawieszenia administracyjnego postępowania na tle procedur obowiązujących w postępowaniu rozgraniczeniowym. Przesłanki podmiotowe obligujące organ administracji do przerwania przebiegu postępowania nabierają szczególnego znaczenia, gdy dochodzi do ustalenia praw materialnych wyznaczających zasięg prawa własności. Organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe powinien z całą ostrożnością badać każdy przypadek związany z nieobecnością strony w czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości i w razie konieczności stosować instytucję zawieszenia postępowania, która każdemu powinna gwarantować możliwość udziału w postępowaniu. (abstrakt oryginalny)

The article presents an issue related to the institution of the obligatory suspension of administrative proceedings in the light of the procedures in force in delimitation proceedings. The objective conditions obligating the administrative authority to interrupt the course of the proceedings take on special meaning when it comes to establishing the substantive rights designating the extent of the ownership right. The authority conducting the delimiting proceedings should carefully examine every case related to the absence of a party from activities related to the establishment of the boundaries of real property and, if necessary, apply the institution of the suspension of proceedings, which should guarantee everyone the opportunity to participate in the proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak B., J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 454-455.
  2. Adamiak B., Zagadnienie decyzji nie istniejących w postępowaniu administracyjnym, Wrocław 1990, s. 11.
  3. Felcenloben D., Rozgraniczanie nieruchomości. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, Katowice 2008, s. 50.
  4. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1982, s. 121.
  5. Łaszczyca G., Komentarz do art. 97 k.p.a., w: G. Łaszczyca, A Matrysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 1-103, LEX/el. 2007.
  6. Pietrzykowski J. w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 1999, s. 450-451.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu