BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kidacka Izabela
Tytuł
Finanse zintegrowane : credit-rating a ryzyko
Structured Finance Credit Rating and Risk
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2006, nr 622, 194 s., tab., wykr., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Ocena zdolności kredytowej, Papiery dłużne
Financial risk, Credit rating, Debt securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozdział pierwszy poświęcono w całości zagadnieniu identyfikacji ryzyka, które jest podejmowane w trakcie tworzenia struktur finansowania zintegrowanego. Ryzyko scharakteryzowano zgodnie z pięciostopniowym schematem klasyfikacji, charakterystycznym dla sekurytyzacji i finansowania zintegrowanego. W rozdziale drugim przedstawiono i oceniono rolę niezależnych agencji ratingowych w procesie w procesie identyfikacji i klasyfikacji ryzyka oraz kształtowania przepływów pieniężnych między rozwiniętymi i rozwijającymi się rynkami finansowymi. Przeanalizowano również znaczenie ocen jakości kredytowej w procesie uruchomienia mechanizmów samoregulacji rynku papierów dłużnych, widzialnym nie tylko z perspektywy pośrednika finansowego, pełniącego rolę i instytucji regulacyjnych. Ocenę profesjonalnej identyfikacji ryzyka naruszenia spłat papierów dłużnych uzupełniono analizę wieloletnich zmian klasyfikacji transakcji na rynku papierów dłużnych, z uwzględnieniem podziału na sektory finansów korporacyjnych i zintegrowanych. (fragment tekstu)

The monograph is the continuation of the case study introducing the construction and operation of financial structures active on capital market structured finance sector1. The monograph consists of two chapters. Chapter one presents the issues connected with identification of the risk relevant to construction of structured financing cash flow structures. The risk analysis satisfies the five level risk classification pattern accustomed for securitization and structured financing. The risk mitigation methods and its influence on the cash flow structures have also been analyzed. Chapter two presents the independent credit rating agencies relevance in the risk identification and classification process as well as their influence on the cross border cash flows between rising and developed financial markets. The credit rating influence on the debt securities market self-regulation mechanism has also been analyzed, from different points of view: the intermediary providing the issuer duties, the investors, and regulators. The importance of professional default risk identification has been confirmed with long term analysis of debt securities market ratings stability, based on the comparison between structured and corporate finance sectors. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adelson M.H. (1996), ABCP-understanding the risk, Moody's Investor's Services. Alfonso A. (2003), Understanding the Determinants of Sovereign Debt Ratings: Evidence for Two Leading Agencies, "Journal of Finance and Economies", vol. 27, no. 1.
 2. Berthault A., Hamilton D.T., Carty L.V. (2000), Commercial paper defaults and ratings transitions: 1972-2000, Moody's Investor's Services.
 3. BIS (2000), Credit Rating and Complementary Sources of Credit Quality Information.
 4. Cantor R., Packer F. (1996), Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings, Federal Reserve Bank of New York, "Economic Policy Review" no. (20)2.
 5. Cantor R., Packer F. (1997), Differences of Opinion and Selection Bias in the Credit Rating Industty, "Journal of Banking and Finance", vol. 21.
 6. Chambers J. (2002), Sovereign Ratings 2001: The Best of Times, The Worst of Times, Standard & Poor's Rating Direct.
 7. Dodd R., Setty G. (2003), Credit rating agencies. Their impact on capital flows to developing countries, Financial Policy Forum, Washington DC.
 8. Ernst Y. (2003), Securitisation in New Markets, Mood Perspective Europe, Africa, and Middle East. Moody's Investor's Services.
 9. Ferri G. (2001), More Analysts, Better Ratings: Do Rating Agencies Invest Enough in Less Developed Countries?, World Bank and University of Bari.
 10. Ferri G., Li-Gang L., Majnoni G. (2002), How The Basel Proposed Guidelines on Rating Agency Assessments Would Affect Developing Countries, World Bank and University of Bari.
 11. Ferri G., Li-Gang L., Stiglitz J.E. (1999), The Procyclical Role of Rating Agencies: Evidence From the East Asian Crisis, "Economic Notes", vol. 28.
 12. Friedrich Ebert Foundation (2000), Credit Ratings and Emerging Economies: Building Confidence in the Process of Globalization, Conf. Studies on International Financial Architecture, NY 1999.
 13. Griffith-Jones S., Segoviano M.A., Spratt S. (2002), Basel H and Developing Countries, "The Financial Regulator", vol. 7, no. 2.
 14. Hamilton D.T., Cantor R., Ou S. (2002), Default and recovery rates of corporate bond issuers: 1970-2001, Moody's Investor's Services.
 15. Hamilton D.T., Cantor R., West M., Fowlie K. (2002), Default and recovery rates of European corporate bond issuers: 1985-2001, Moody's Investor's Services.
 16. Hamilton D.T., Cantor R., West M., Fowlie K. (2002), European issuers default rates, Moody's Investor's Services.
 17. Hamilton D.T., Stumpp P.M., Cantor R. (2001), Default and recovery rates ofcomerti- ble bond issuers: 1970-2000, Moody's Investor's Services.
 18. Hu J., Cantor R. (2003), Structured finance rating transitions: 1983-2002, Moody's Investor's Services.
 19. Hu J., Cantor R., Silver A., Phillip T., Snailer J. (2003), Payment defaults and material impairments at U.S. Structured finance securities: 1993-2002, Moody's Investor's Services.
 20. Juttner D.J., McCarthy J. (2000), Modeling a Rating Crisis, Macquarie University, Syd- ney.
 21. Kaminsky G., Schmukler S. (2001), Emerging Market Instability: Do Sovereign Ratings Affect Country Risk and Stock Returns, World Bank.
 22. Kraussl R. (2001), Sovereign Credit Ratings and Their Impact on Recent Financial Crises, World Bank.
 23. Linnel I., Andrews D. (2001), Bank securitisation and Basel 2- end of party?, Fitch Ratings Special Report.
 24. Mora N. (2001), Sovereign Credit Ratings: Guilty Beyond Reasonable Doubt?, MIT.
 25. Neugebauer M., Gatfield E., Jennings S. (2002), A Guide to Cash Flow Analysis for RMBS in Europę. Fitch Ratings, European RMBS Special Report.
 26. Pinkes K. (1997), Rating function on capital market, Moody's Investor's Services.
 27. Reinhart C. (2002), Default, Currency Crises and Sovereign Credit Ratings, "National Bureau of Economic Research. Working Paper", no. 8738.
 28. Reisen H. (2002), Ratings Sińce the Asian Crisis, "United Nations University Discus- sion Paper", no. 2002/2.
 29. Reisen H., von Matlzan J. (1999), Boom and Bust and Sovereign Ratings, OECD Development Center, Technical Paper, no. 148.
 30. S&P Structured Finance Report (1998), New Assets, S&P Information & Media Ser- vices.
 31. S&P Structured Finance Report (2000), Emerging Markets Criteria, S&P Information & Media Services.
 32. Setty G., Dodd R. (2003), Credit Rating Agencies: Their Impact on Capital Flows to Developing Countries.
 33. Stimpson D. (1995), Global Credit Analysis. Moody's Investors Services, 1FR Books, London.
 34. Structured Finance Report (2001), Approach to Embedding Systemic Risk in the Rating Analysis and to Piercing the Local Currency Guideline in Structured Transactions, Moody's Investor's Services.
 35. Structured Finance Report (2001), Asset backed commercial paper - ABCP, Fitch Ratings.
 36. Structured Finance Report (2001), Revised Country Ceiling Policy, Moody's Investor's Services.
 37. Structured Finance Report (2004), CMBS Property Evaluation Criteria, S&P Information & Media Services.
 38. Turner J. (1999), Ratings in risk management, Moody's Investor's Services.
 39. White L.J. (2001), The Credit Rating Industry: An Industrial Organization Analysis, World Bank Conf. The Role of Credit Rating Reporting Systems in the International Economy.
 40. World Bank. Raport (2000).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu