BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubica Józef
Tytuł
Poziom i kierunki produkcji rolniczej w gospodarstwach chłopskich regionu tarnobrzeskiego
Agricultural production and its trends in peasant farms in the Tarnobrzeg region
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1964, vol. 2, z. 2-3, s. 11-36, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Gospodarstwa chłopskie
Agricultural production, Farm households
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Region tarnobrzeski
Abstrakt
Studies on the state of agricultural production in the Tarnobrzeg region were carried out with the purpose of ascertaining the effect of the transformations taking place in the territorial economic structure of the region on agriculture. In the first part of the study, an analysis was made of the state cf agricultural production with special reference to its levels and trends. The data of the analysis were collected from 222 peasant farms in the villages of Wielowieś, Makorzyszów and Dąbrowica in Tarnobrzeg county. Although these villages lie in the sphere of direct influence of the new Tarnobrzeg sulphur industry, no investments connected with the development of the industry are planned in them. The data collected by means of questionnaires served as the basis for calculating the level and structure of the final production. Trends in agricultural production were analyzed with regard to the classification of the farms into purely agricultural or possessing income from other than agricultural activities, and with regard to the size of the farms. Relations between-trends and levels of production were also studied. The analysis revealed a significant influence of natural conditions on the level of production and an influence of extraagricultural sources of income on the economics of the farms, besides confirming the influence of the size of the farm on its productivity. The types of production showed a marked degree of uniformity, with predominance of cattle and pig breeding. In spite of this, production is diversified, as shown by the variety of articles produced. The predominance of cattle breeding indicates a possibility of intensifying the dairy industry, provided the yields per animal can be increased, especially by further utilization of the possibilities of fodder production. Part of the farms which enjoy better soil conditions possess favorable conditions for developing gardening production, besides cattle breeding. Greater specialization of production is associated with higher levels of production. Hence, increasing specialized farming will lead to better supply of foodstuffs to the population, and at the same will increase the income from agricultural production and farming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ceny do bilansowania książek rachunkowych indywidualnych gospodarstwo chłopskich w roku gosp. 1961/62, Instytut Ekonomiki Rolnej.
 2. M. Czerniewska, Dochody gospodarstw chłopskich w 1958/59, dodatek do nr 6, 1960 "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej".
 3. M. Dobrowolska, Studia nad zagadnieniem chłopów-robotników w Polsce Południowej, "Wieś Współczesna", nr 1, 1963.
 4. M. Dziewicka, Wpływ zarobkowania chłopów-robotników na produkcją rolną, "Ekonomista", nr 5, 1961.
 5. M. Grabainia, Regiony przemysłowe województwa katowickiego, Katowice 1963, Śląsk.
 6. R. Gumiński, Meteorologia i klimatologia dla rolników, Warszawa 1951, PWRiL.
 7. Handbuch der Landwirtschaft, t. V, W irtschaftslehre des Landbaues, Berlin u. Hamburg, 1954, Paul Parey.
 8. S. Ignar, Jak należy wykorzystać wpływ uprzemysłowienia kraju na rolnictwo, "Wieś Współczesna", nr 3, 1963.
 9. W. Kawalec, Rozwój okręgów i ośrodków przemysłowych w Polsce, "Wieś Współczesna", nr 6, 1962.
 10. F. Kolbusz , Wpływ pozarolniczej pracy ludności wiejskiej na intensyfikacje gospodarstw, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2, 1963.
 11. J. Kostrowicki, Główne problemy zagospodarowania przyszłego obszaru eksploatacji i przetwórstwa siarki w Polsce, "Gospodarka Planowa", nr 11, 1958.
 12. J. Kubica, Projekt planu perspektywicznego produkcji rolnej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, "Zeszyty Naukowe WSR w Krakowie, Rolnictwo", nr 3, 1957.
 13. J. Kubica, Synteza zagadnień rolnych środkowozachodniej części województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe WSR w Krakowie, Rolnictwo", nr 3, 1957.
 14. J. Kubica, B. Król, K. Zabierowski, Problematyka i metodyka badań terenowych z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, "Zeszyty Naukowe WSR w Krakowie, Ekonomika", nr 2, 1962.
 15. T. Mrzygłód, Polityka rozmieszczenia przemysłu w Polsce 1946 - 1980, Warszawa 1962, KiW.
 16. T. Mrzygłód, Problemy szybkiego uprzemysłowienia terenów nierozwiniętych, "Zeszyty Naukowe SGPiS", nr 42, 1962.
 17. J. Okuniewski, Metoda określania poziomu i kierunków produkcji rolniczej dla potrzeb planowania perspektywicznego, "Zeszyty Ekonomiki Rolnictwa i Planowania", nr 7, 1957.
 18. E. Raszeja, J. Tobiasz, Niektóre zagadnienia produkcji rolniczej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, "Roczniki Nauk Rolniczych", t. 75, Seria G, Zeszyt 3, 1959.
 19. S. Rokita, Zatrudnienie ludności wiejskiej jako problem struktury przestrzennej regionu, "Zeszyty Naukowe WSR w Krakowie, Ekonomika", nr 1, 1957.
 20. A. Szemberg, Zmiany struktury agrarnej a zarobkowanie ludności wiejskiej, "Wieś Współczesna", nr 3, 1961.
 21. B. Świętochowski, Ogólna uprawa roślin, Warszawa 1959, PWRiL.
 22. P. Wójcik, Pogląd na temat badania rolniczych rejonów uprzemysławianych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, 1961.
 23. P. Wójcik, Wpływ uprzemysłowienia na strukturę produkcji rolnej oraz spożycie wsi, "Roczniki Nauk Rolniczych", t. 76, Seria G, Zeszyt 4, 1962.
 24. K. Zabierowski, Stan i możliwości zwiększenia produkcji rolnej w południowej części Krakowskiego Okręgu Węglowego, "Zeszyty Naukowe WSR w Krakowie. Rolnictwo", nr 3, 1957.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu