BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejski Hubert (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna), Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Problemy dotyczące zakresu i form współpracy podmiotów wykonujących przewozy aglomeracyjne
Problems Concerning the Range and Forms of Cooperation between Agglomeration Transport Executives
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 105-118, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Transport miejski, Aglomeracje miejskie, Integracja komunikacyjna, Ograniczenia komunikacyjne
City transport, Urban agglomerations, Communication integration, Communication restrictions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współpraca przedsiębiorstw wykonujących przewozy aglomeracyjne powinna przynieść wymierne korzyści pasażerom, współdziałającym ze sobą przedsiębiorstwom oraz władzom samorządu terytorialnego zasilającym system transportu miejskiego publicznymi pieniędzmi. Sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów utrudniających integrację transportu miejskiego (zjawisko kongestii, zagrożenia dla środowiska naturalnego i dla jakości życia w miastach spowodowane dynamicznym rozwojem motoryzacji indywidualnej) było tematem artykułu.

Problems concerning the range and forms of cooperation between agglomeration transport executives are essential from the point of urban inhabitants and local governments of different ranks. However, the cooperation should not be purpose by itself. It should bring measurable benefits to passengers, cooperating organizations and local authorities that supply urban transport with public money. New steps should be introduced that will overcome difficulties with the integration of public transport in agglomerations. Increasing congestion, degradation of natural environment and lower quality of urban life being a result of continous and dynamic growth in car usage appeal for improvements in public transport systems. The cooperation between agglomeration transport executives should constitute a base for these operations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkowski W., Integracja systemu regionalnych przewozów pasażerskich a wartość dodana dla pasażera, "Przegląd Komunikacyjny" 2006, nr 1.
  2. Chyba A., Starowicz W., Kształtowanie systemu obsługi pasażerskiej regionu. W: Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie" 2001,86, Kraków.
  3. Hebel K., Wyszomirski O., Bariery w integracji zbiorowego transportu lokalnego z transportem regionalnym, "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 10.
  4. Janecki R., Starowicz W., Integracja regionalnego transportu zbiorowego, "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 3.
  5. Kołodziejski H., Odbiorcy usług komunikacji miejskiej, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2006, nr 91.
  6. Palenica Z., Aktualne regulacje prawne Unii Europejskiej obowiązujące operatorów świadczących usługi przewozowe w lokalnym (miejskim) transporcie zbiorowym. Zbiór referatów z XXXI Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej "Kształtowanie oferty przewozowej", IGKM, Warszawa 2006.
  7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod. red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  8. Suchorzewski W., Integracja transportu zbiorowego na obszarach metropolii - szansę i bariery. Zbiór referatów z XXIX Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej, IGKM, Warszawa 2002.
  9. Tomanek R., Integracja komunikacji miejskiej - od porozumienia taryfowego do zarządu transportu w aglomeracji, "Transport Miejski" 1996, nr 10.
  10. Wyszomirski O., Integracja transportu miejskiego w metropolii Trójmiasta, "Transport Miejski" 2002, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu