BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Marzena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pozabankowe źródła finansowania szczecińskich przedsiębiorstw
Alternative Sources of Financing for the Enterprises Located in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 119-136, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Finansowanie small businessu, Źródła finansowania, Venture capital, Leasing, Fundusze pożyczkowe, Rynek NewConnect
Financing enterprises, Entrepreneurship development, Small business financing, Source of financing, Venture capital, Leasing, Loan funds, NewConnect market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane pozabankowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz ich wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa. Opisano możliwość emisji akcji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, działalność "aniołów biznesu" oraz funduszy venture capital i private equity jako relatywnie słabo rozpowszechnione w Polsce formy pozyskiwania kapitału własnego. Jako przykład pozabankowego źródła kapitału obcego przedstawiono w artykule pożyczki funduszy pożyczkowych oraz leasing - jako najbardziej znane, zaraz po kredycie bankowym, formy zadłużania przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, że ponad 99% podmiotów gospodarczych działających w Szczecinie to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w artykule skupiono się na formach finansowania istotnych z punktu widzenia tej grupy. Przedstawiono także krótko ogólną charakterystykę i ocenę przedsiębiorczości w Szczecinie na tle innych miast wojewódzkich. (fragment tekstu)

This paper presents alternative sources of financing the enterprises, "alternative" means other than a credit. The sources the most suitable for small and medium enterprises were chosen, because this sector dominates in Szczecin. At first the author presents the general view on the condition of the enterprises in Szczecin comparing to other polish cities. As a next | issue the significance of NewConnect, business angels, venture capital, private equity, leasing and loan funds for the enterprises will be discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak В., Flejterski S., Pluskota R, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 2. Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 3. Bielawska A., Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na dostęp MSP do kredytów bankowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", maj 2007.
 4. Brzozowska K., Anioły biznesu w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", (numer specjalny) 2007, nr 5.
 5. Kaczmarczyk M., Finansowy zastrzyk z nieba, "Forbes" 2008, nr 2.
 6. Miasta wojewódzkie - podstawowe dane statystyczne, Urząd Statystyczny w Poznaniu, sierpień 2008.
 7. NewConnect po roku. Raport z okresu dojrzewania, NC Rynek akcji GPW, Warszawa 2008.
 8. Panfil M., Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.
 9. Przewodnik dla emitentów NewConnect, Rynek akcji GPW, Warszawa 2007.
 10. "Rzeczpospolita" z 31.10.2007, 13.11.2007.
 11. Węcławski J., Venture Capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997.
 12. www.ipo.pl.
 13. www.stat.gov.pl.
 14. www.psfp.org.pl.
 15. www.ppea.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu