BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz-Lech Agata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Optymalizacja decyzji w zakresie logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstw w czasach kryzysu
Optimizing the Decisions in the Field of Supply Logistics in Enterprise in Conditions of Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 145-155, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie w kryzysie, Optymalizacja decyzji, Model sterowania zapasami, Proces produkcji
Supply logistics, Crisis management, Decision optimization, Inventory control model, Production process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono modele uzupełniania zapasu surowcowego. Omówione przykłady dotyczą statycznego modelu optymalnej wielkości partii dostawy oraz dynamicznych metod planowania i wielkości zakupu przy nieciągłym popycie. Zaproponowano również własny model sterowania zapasami, w którym uwzględniono nie tylko procesy związane z logistyką zaopatrzenia, ale również z logistyką produkcji. Tym samym zbudowano model, który pozwala na dostosowanie wielkości zapasu do potrzeb procesu produkcji wynikających z zapotrzebowania klientów końcowych na gotowy produkt. Przedstawione w artykule modele mogą wspomóc proces decyzyjny odnośnie zaopatrzenia w czasach kryzysowych, ponieważ pozwalają na sterowanie zapasami przy nieregularnym popycie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents models of row materials ordering. Presented examples relate to static model of economic order quantity and discrete dynamic demand lot-sizing problems. The own inventory control model was proposed. The model includes not only the processes connected with supply logistics, but also with production logistics. Presented in the paper models can support decision-making process regarding the supply in conditions of crisis, because they allow to control stocks by irregular demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chikan A. (2009), An empirical analysis of managerial approaches to the role of iiwentories, International Journal of Production Economics 118, s. 131-135.
 2. Drexl A., Kimms A. (1997), Lot sizing and scheduling - Survey and extensions, European Journal of Operational Research 99, s. 221-235.
 3. Gołębiewski J. (2003), Zarządzanie kryzysowe metodą rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, w: I Konferencja "Zarządzanie kryzysowe", Szczecin 27.06.2003.
 4. Krawczyk S. (2009), Identyfikacja wyników w procesach logistycznych, w: Bukowski L. red. nauk., Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 5. Krawczyk S. (2006), Koordynacja procesów w sieciach logistycznych, w: Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk Nr 3, Kraków.
 6. Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Minner S. (2009), A comparison of Simple heuristics for Multi-product dynamic dem and lot-sizing with limited warehouse capacity, International Journal of Production Economics 118, s. 305-310.
 8. Nowicka-Skowron M. (2000), Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Pentico D. W., Drake M. J., Toews C. (2009), The deterministic EOQ with partial backordering: A new approach, Omega The International Journal of Management Science 37, s. 624-636.
 10. Robinson P., Narayanan A., Sahin F. (2009), Coordinated deterministic dynamic demand lot-sizing problem: A review of models and algorithms, Omega The International Journal of Management Science 37, s. 3-15.
 11. Sadowski J. (2006), Zagrożenia systemów logistycznych w sytuacjach kryzysowych, w: Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk Nr 3, Kraków.
 12. Sarjusz-Wolski Z. (2000), Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Sikora W. red. nauk. (2008), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Silver E.A., Pyke B. F., Peterson R. (1998), Inventory management and production planning and scheduling, 3"1 ed., New York: Wiley.
 15. Tempelmeier H. (1999), Material-Logistik, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu