BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Dawid (Uniwersytet Szczeciński), Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Diagnoza i uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej miasta Szczecina
Diagnosis and Conditions for the Tourism Development of the City of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 153-169, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Badanie turystyki, Oferta turystyczna, Infrastruktura turystyczna, Finansowanie turystyki, Analiza SWOT
Tourism development, Tourism research, Touring offer, Tourism infrastructure, Tourism financing, SWOT analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
W artykule zostały przeanalizowane i ocenione warunki mające wpływ na rozwój turystyki miasta Szczecina. W szczególności opisane zostały najważniejsze elementy atrakcji i infrastruktury turystycznej oraz dane na temat wydatków z budżetu miasta na cele turystyczne. Ponadto wymienione zostały preferencje turystów, którzy przyjeżdżają na zakupy do Szczecina, a także oceniono wpływ regat Races The Tall Ships '2007 r. na gospodarkę finansową Szczecina. Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na wskazanie możliwych kierunków rozwoju gospodarki turystycznej w Szczecinie.

In the article have been analyzed and evaluated conditions affecting the development of the tourism city of Szczecin. In particular described were the most important elements of the tourism attractions and tourism infrastructure, data on the spending from the city's budget for tourism. Also mentioned were the preferences of tourists who come to shop to Szczecin, and also assessed were the impact of The Tall Ships' Races 2007 on the economy of Szczecin. On the background of the SWOT analysis authors indicated possible directions of development of the tourism economy in Szczecin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Markiewicz J., Niemcy polubili Szczecin, "Zachodniopomorski Przedsiębiorca" z 11 XI 2007.
  2. Markiewicz J., Niedzielski R, Turystyka zakupowa niemieckich klientów w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2004-2006. W: Zagospodarowanie turystyczne, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2007, nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  3. Radkowska B., Turystyka polska w 2006 roku. Wielkie miasta, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
  4. Ratuszyński A., Obracano milionami. Kasa na żaglach, "Kurier Szczeciński" z 5 X 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu