BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrzut Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wpływ procesów demograficznych na funkcjonowanie systemów emerytalnych : wybrane aspekty
Selected Issues Concerning the Influence of Demographic Processes on the Pension System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 848, s. 75-89, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Procesy demograficzne, System emerytalny, Starzenie się społeczeństw, Ubezpieczenia
Demographic process, Pension schemes, Ageing of the population, Insurances
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu procesów demograficznych, związanych głównie ze starzeniem się społeczeństw, na funkcjonowanie systemów emerytalnych oraz kierunki ich reformowania. W ramach tak sformułowanego celu, ukazano na wstępie istotę funkcjonowania systemu emerytalnego. Następnie przedstawiono erozję tradycyjnych systemów emerytalnych pod wpływem przemian demograficznych, opisano nowe podejście do funkcjonowania nowoczesnego systemu emerytalnego oraz jego główne cechy. Wreszcie scharakteryzowano kierunki wprowadzonych reform emerytalnych. (fragment tekstu)

The conditions in which social goals are realised has a huge influence on how effectively the pension system functions. Demographic processes such as the lengthening of the average lifespan and the aging of the population may be counted among the most important of these conditions, and contribute to the breakdown of traditional pension systems, which are based mainly on the Bismarckian model. These processes have caused pension systems to run up a huge amount of debt while also determining the directions of their reform. Designing the optimal retirement system requires measures that will have the least negative effect on long-term economic growth. The vast majority of people currently live to retirement age, and therefore in the new approach the pension system is a tool for the allocation of income in the life cycle, and not a way of funding retirement risk. Among the main characteristics of the modern pension system may be counted a move away from funding pensions by taxes, the adoption of a rule of a defined premium and individual accounts, balance, and a low level of tax distortion. Introducing complex pension reform is remarkably difficult in practice, as the small number of countries that have managed to do so attests. Some measures in this area consist in merely subsidising the old systems, which amounts to shifting the problems into the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 2. Czerwiec E., Ubezpieczenia społeczne [w:] Ubezpieczenia społeczne, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007.
 3. Dzierżawski K., Fakty, mity, sofizmaty..., „Businessman”, listopad 2004.
 4. Gabryszak R., Tendencje demograficzne w starzejącym się świecie i ich konsekwencje, „Polityka Społeczna” 2005, nr 1.
 5. Góra M., Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego systemu emerytalnego w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 3.
 6. Góra M., Inne spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej, SGH, Warszawa.
 7. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
 8. Grzędzińska E., Procesy demograficzne a rozwój gospodarczy. Wpływ starzenia się społeczeństwa na gospodarkę Polski, Materiały z XI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów „Rozwój i Polityka Gospodarcza Polski w Unii Europejskiej”, 13-15 czerwca 2005, Sopot 2005.
 9. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 10. Ludność według płci i wieku, Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń 1946-1985, GUS, Warszawa.
 11. Mikulec A., Wpływ przemian demograficznych na system emerytalny na przykładzie Polski i Niemiec, „Wiadomości Statystyczne” 2005, nr 12.
 12. Pollok A., Wałęga G., Bezpieczeństwo dziewki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym, „Nowe Życie Gospodarcze” 2008, nr 4, Dodatek specjalny nr 11.
 13. Prawdopodobieństwo zgonu według skróconych tablic trwania życia w latach 1950-2003 (Polska), GUS, Warszawa 2004.
 14. Ratajczak J., System emerytalny w Niemczech [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Twigger, Warszawa 2004.
 15. Szumlicz T., Żukowski M., Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2004.
 16. Ubezpieczenia, red. A. Sułkowska, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007.
 17. Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, red. M. Benio, MSAP, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu