BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiebała Andrzej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Skica Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Instytut Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie), Wołowiec Tomasz
Tytuł
Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcję opodatkowania?
Does a Reduction in the Rates of Vehicle Tax Fulfil a Stimulating Taxation Function?
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 7-8, s. 152-164, tab.
Słowa kluczowe
Środki transportu, Podatki, Polityka podatkowa, Konkurencyjność
Means of transport, Taxes, Tax policy, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Podatki oprócz podstawowej funkcji fiskalnej pełnią ważną funkcję regulacyjną oraz stymulacyjną. Poprzez kształtowanie poziomu obciążenia podatkowego podstawy opodatkowania, a także zwolnień okresowych i ulg, możliwe jest oddziaływanie na pożądane zachowanie ze strony podatników. Istotne jest więc pytanie o to, czy sama wysokość stawki w podatku od środków transportowych jest wystarczającym stymulatorem zachowań firm transportowych? A jeżeli nie jest to jedyny czynnik, to jakie inne determinanty rzutują na decyzje o lokalizacji firmy? Szukając odpowiedzi na tak sformułowane pytania, Autorzy odwołują się do wyników przeprowadzonych analiz i badań studialnych. (abstrakt oryginalny)

Apart from the basic fiscal function, taxes have an important regulatory and stimulating function. It is possible to influence the desired conduct of taxpayers by setting the level of the tax burden on the tax base, as well as periodic exemptions and tax relief. Therefore, the question of whether the level of the tax rate itself on vehicles is a sufficient stimulus for the behavior of transport companies is important. And if this is not the only factor, which other determinants impinge on decisions on where to locate businesses? While seeking the answers to the questions formulated in this way, the authors refer to the results of analyses and case studies conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bończak-Kucharczyk E., K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość?, Warszawa 1998, s. 20 - 22 i n.
 2. Dziemianowicz W., M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa 2000, s. 9, 107, 277.
 3. Ekspertyza dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju polskich uzdrowisk i turystyki zdrowotnej, Krynica-Zdrój 2007.
 4. Engen E., J. Skiner, Taxation and Economic Growth, w: Tax Policy in the Real World, Cambridge 1999.
 5. Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa 2003, s. 18 i n.
 6. Kłosowski S., J. Adamski, Czynniki wpływające na lokalny rozwój gospodarczy, w: D.C. Wagner (red.), Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, Warszawa 1999, s. 8-9.
 7. Leach G., The negative Impact on Economic Growth, Londyn 2003, s. 23-25.
 8. Levine R., D. Renelt, A Sensitivity Analysis of Cross - Country Growth Regressions, "The American Economic Review" 1992/4, s. 942-963.
 9. Mendoza E., G.M. Milesi-Feretti, P. Asea, On the ineffectiveness of tax policy in altering long-run growth: Herberger's superneutrality conjecture, "Journal of Public Economics", 1997/66.
 10. Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010, s. 12.
 11. Okraszewska A., I. Brzeziński, J. Kwiatkowski, Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 18.
 12. Skica T., Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego), "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2, s. 43 i n.
 13. Skica T., J. Strojny, Tabasz W., K. Witkowski, Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, Rzeszów 2004.
 14. Skica T., Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009, s. 240-241, 277-278.
 15. Wołowiec T., Badania na temat czynników kształtujących decyzje firm transportowych na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego i śląskiego, 2009, niepubl.
 16. Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/1, s. 65-81.
 17. Wołowiec T., Formy i sposoby aktywizacji gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002/3.
 18. Wołowiec T., Niekwantyfikowalne ujęcie zakresu realizacji funkcji podatków, 2009, niepubl.
 19. Wołowiec T., Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, Badania Statutowe Zakładu Ekonomii WSB-NLU, Nowy Sącz 2008, niepubl.
 20. Wołowiec T., T. Burzyński, Podatki i opłaty lokalne w działalności podmiotów turystycznych, Kraków 2009/2010, niepubl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu