BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pankalla Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wnuk Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Psychologia (trans)kulturowa naszych czasów
Contemporary trans-cultural psychology
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 30, s. 9-23, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości
Słowa kluczowe
Psychologia społeczna, Badania międzykulturowe, Tożsamość narodowa
Social psychology, Intercultural research, National identity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nauki o kulturze informują nas w ostatnich dekadach, że współczesny świat daje się opisać, posługując się językiem wielości i form przechodnich. Jesteśmy bowiem objęci ruchomym splotem różnorodnych narracji. Stajemy wobec wyzwania nieustannego przekraczania treści naszych psychokulturowych wyobrażeń. Coraz częściej świat naszych pragnień, doświadczeń, tożsamości to świat wielu kultur. Człowiek, w tym badacz, jako istota psychiczna i kulturowa bardziej niż kiedykolwiek uświadamia sobie konstruktywistyczny wymiar swojego uczestnictwa w kulturze. Świat w którym konfrontowane są rozmaite idee, wartości, w którym bez przerwy zderzają się różne światopoglądy wydaje się wymuszać na nas stawianie sobie pytania "kim jestem?" czy może częściej "kim bywam?" Zamieszkujemy w hiperprzestrzeniach, które przekształcają pojęcie miejsca kulturowego i związanej z nim zbiorowej oraz jednostkowej tożsamości. (fragment tekstu)

The article is an attempt at presenting a conception of transcultural psychology inspired by Wolf-gang Welsch's notion of transculturality. Living in the world pervaded by pluralism, migration, global change it is becoming increasingly difficult to describe our contemporary experiences as essential, integral and unified. Transculturality is a consequence of an inner differentiation and complexity of modern cultures. In this paper we are presenting the conception which tries to re-think main psychological problems in a new way. We suggest psychology to be more open to diverse discourses, different transitions, connections and transformations, precisely - to be transcultural. This new proposition seems to be required if we intend to encompass a number of ways of life and also try to understand new forms of psyche which emerge in a in-between space. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Boesch, E. (1991). Symbolic Action Theory and Cultural Psychology. Berlin/New York: Springer.
 2. Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl żyda. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 3. Gergen, K. (2002). Self and Community in the New Floating Worlds, [w:] K. Nyiri (red.), Mobile democracy, essays on society, self and politics (s. 103-114) Vienna: Passagen.
 4. Gergen, K. (2000). The Self in the Age of Information. The Washington Quarterly, Winter, s. 201-214.
 5. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Grzegorek, T. (2000). Tożsamość a poczucie tożsamości. Próba uporządkowania problematyki, [w:] A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Hermans, H. (2003). Construction and Reconstruction of a Dialogical Self. Journal of Constructivist Psychology, 16, s. 89-130.
 8. Hermans, H. (2004). Introduction: The Dialogical Self in a Global and Digital Age. Identity; An International ]ournal of Theory and Research, 4(4), s.297-320.
 9. Maffesoli, M. (2008). Czas plemion, Warszawa: PWN.
 10. Malewska-Peyre, H. (1992). Ja wśród swoich i obcych, [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa, (s. 15-66). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 11. Pankalla, A., Kilian, A. (2007) Psychescapes. Tożsamość naszych czasów? Poznań: Poznańskie Wydawnictwo Psycho-Kulturowe.
 12. Kunce, A. (2007). Zlokalizować tożsamość! [w:] W. Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości (s. 79-96). Kraków: Universitas.
 13. Rewers, E. (1996). Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 14. Welsch, W. (1991). Ku jakiemu podmiotowi - dla jakiego innego? Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 4, s. 75-96.
 15. Welsch, W. (1998). Stając się sobą, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury (s. 11-34). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 16. Welsch, W. (1998a). Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, [w:] R. Kubicki (red.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2 (s. 195-222). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 17. Welsch, W. (2004).Tożsamość w epoce globalizacji - perspektywa transkulturowa, [w:] K. Wilkoszewska (red.), Estetyka transkulturowa (s. 31-43). Kraków: Universitas.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu