BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Downar Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metodyka określania potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportu publicznego na przykładzie komunikacji tramwajowej w Szczecinie
Methodics of Investment Needs Estimation in Public Transport Infrastructure an Example of Tramway Network in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 171-183, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Transport miejski, Komunikacja tramwajowa, Infrastruktura komunikacyjna, Inwestycje w transporcie
City transport, Tram transport, Communication infrastructure, Investments in transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transport publiczny, w szczególności komunikacja tramwajowa wymaga szczególnego podejścia do planowania elementów infrastruktury. Złożoność i różnorodność tych elementów wymaga indywidualnego podejścia do każdego z nich, przy jednoczesnym zachowaniu integralności działań tak, aby stanowiły one wyodrębnioną do celów inwestycyjnych całość. Punktem wyjścia do planowania infrastruktury jest określenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na transport w miastach, z uwzględnieniem oczekiwanego rozwoju jakości obsługi pasażerów i trendów demograficznych. Tendencje te stanowią wyzwanie dla twórców polityki transportowej w miastach. W artykule przedstawiona została metodyka określania potrzeb infrastrukturalnych na przykładzie infrastruktury tramwajowej w Szczecinie.

Public transport especially tramway communication requires specific approach to infrastructure elements planning. Complexity and variety of infrastructure elements necessitate need for individual approach to each element taking into account the need for integrity so as to improve process of investment and make it more effective. The starting point in infrastructure planning is to define current and future demand for transportation in cities taking into account the expected development of passenger service quality and trends in demographics. These tendencies pose a challenge for transport policy makers in cities. For that reason support in methods and procedures of passengers needs assessment and infrastructure development seems to be particularly important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Koncepcja modernizacji torowisk sieci tramwajowej w mieście Szczecinie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin, marzec 2007.
  2. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, Niebieska Księga. Opracowanie przygotowane przez Konsorcjum Scott Wilson, Arup, PM Group w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty Europejskiej.
  3. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  4. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
  5. Wiśniewski W., Grando K., Mogilnicka A., Witek M., Podstawowe tendencje w rozwoju demograficznym województwa zachodniopomorskiego wraz z nową prognozą ludności na lata 2003-2030, Urząd Statystyczny w Szczecinie, wrzesień 2004.
  6. Wyszomirski O. (red.), Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu