BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Stanisław, Karpiński Ryszard Marek
Tytuł
Wpłata zaliczki na nabycie lokalu mieszkalnego a obowiązek zwrotu bonifikaty udzielonej przez gminę przy sprzedaży lokalu
Payment of an Advance on the Purchase of a Residence in the Light of the Obligation to Repay the Discount Granted by the Municipality when Selling the Property
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 7-8, s. 165-170
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Gospodarka nieruchomościami, Majątek Skarbu Państwa, Pomoc publiczna, Pomoc finansowa
Real estate, Real estate housing, Real estate economy, State Treasury asset, Public aid, Financial aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obowiązek zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa jest w różny sposób interpretowany przez organy administracji publicznej, a także przez sądy powszechne. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem są rozbieżności dotyczące przepisów regulujących zwrot bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu mieszkalnego. Artykuł porusza zagadnienia związane ze zwolnieniem z obowiązku zwrotu bonifikaty z tytułu nabycia innego lokalu mieszkalnego. Ponadto zawiera stanowisko Autorów na temat wpływu, jaki na obowiązek zwrotu bonifikaty mają wpłata zaliczki na nabycie innego lokalu, konieczność wydatkowania całości środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz kolejności czynności prawnych zbycia i nabycia lokali mieszkalnych. (abstrakt oryginalny)

The obligation to repay a discount, which was granted at the time of sale of municipal or State Treasury real property, is interpreted in various ways by the bodies of public administration and by the common courts. The discrepancies regarding the laws governing the repayment of discounts granted on the purchase of a residence are a particularly unfavorable phenomenon. The article discusses the issues related to the exemption from the obligation to repay the discount as a result of the purchase of another residence. It also contains the position of authors on the impact which the obligation to repay the discount has on the payment of an advance on the purchase of another property, the need to spend all funds received from the sale of a residence and the order of the legal transactions of the sale and purchase of the dwellings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu