BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając-Frąs Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Teorie i modele integracji europejskiej
Theories and Models of European Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 852, s. 5-27, rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Historia integracji europejskiej, Teoria integracji, Stosunki międzynarodowe
History of European integration, Integration theory, International relations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono teorie i modele integracji europejskiej. Omówiono klasyczne teorie: federalizm, funkcjonalizm, teoria komunikacyjna, neofunkcjonalizm oraz klasyczne podejście międzyrządowe. Następnie zaprezentowano współczesne teorie integracji: liberalne podejście międzyrządowe, instytucjonalizm oraz wielopoziomowy system zarządzania.

The article looks at political theories and models of integration in the order in which they arose. Not only are classical theories of integration therefore presented, including federalism, functionalism, communication theory, and neo-functionalism, but also the classical international approach and contemporary integration theory, in other words the liberal international view. A variety of changes in institutionalism and the multi-level management system are also examined. The main criticisms of each theory, grouped according their differences and similarities, are presented, as are the fundamental assumptions of the two main theoretical paradigms in the study of international relations, realism and federalism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler E., Seizing the Middle Ground. Constructivism in World Politics, „European Journal of International Relations” 1997, vol. 3, nr 2.
 2. Borkowski P.J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007.
 3. Bógdał-BrzezińskaA., Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka [w:] Unia Europejska - nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 4. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Deutsch K., Political Community in the North Atlantic Area, Princeton University Press, Princeton 1957.
 6. Deutsch K., The Analysis of International Relations, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1971.
 7. Elazar D.J., Exploring Federalism, University of Alabama Press, Tuscaloosa, Ala 1987.
 8. Forsyth M., The Political Theory of Federalism: The Revelance of Classical Approaches [w:] The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.
 9. Haas E.B., Beyond the Nation State. Functionalism and International Organization, Stanford University Press, Stanford 1964.
 10. Haas E.B., The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Factors 1950-1957, Stanford University Press, Stanford 1968.
 11. Hall P., Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France, Polity Press, Cambridge 1986.
 12. Hoffman S., Obstinate or Obsolate? The Fate of Nation-State and the Case of Western Europe [w:] The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.
 13. Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 14. Jensen C., Neofunctionalist Theories and the Development of European Social and Labour Market Policy, „Journal of Common Market Studies” 2000, vol. 38, nr 1.
 15. Jesień L., Wybór czy inercja. Traktat Amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej, WSB - National-Louis University, Nowy Sącz 2000.
 16. Keohane R.O., After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton University Press, New York 1984.
 17. Konopacki S., Komunikacyjna teoria integracji politycznej Karla Deutscha, „Studia Europejskie” 1998, nr 1(5).
 18. Konopacki S., Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernesta Haasa i Leona Lindberga, „Studia Europejskie” 1998, nr 3.
 19. Lindberg L., Political Integration: Definition and Hyphoteses [w:] The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, Palgrave Macmillan, Basingstroke 2003.
 20. Lindberg L., The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford Uni-versity Press, Stanford 1963.
 21. Lindberg L., Scheingold S., Europe’s Would-Be Policy: Patterns of Change in European Community, Prentice-Hall, New York 1970.
 22. Mitrany D., A Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International Organization, National Peace Council, London 1946.
 23. Moravcsik A., Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, „Journal of Common Market Studies” 1993, nr 4.
 24. Moravcsik A., The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Routledge, London 1998.
 25. Nye J.S., Comparing Common Markets: A Revised Neo-Functionalist Model [w:] Regional Integration - Theory and Research, red. L. Lindberg, S. Scheingold, Harvard University Press, Harvard, Mass. 1971.
 26. Pentland Ch., International Theory and European Integration, Faber, London 1973.
 27. Pollack M., The New Institutionalism and EC Governance: The Promise and Limits of Institutional Analysis, „Governance” 1996, vol. 9, nr 4.
 28. Pollack M., The New Institutionalism and European Integration [w:] European Integration Theory, red. A. Wiener, T. Diez, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.
 29. Popowicz K., Dynamika integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 30. Reflective Approaches to European Governance, red. K.E. Jorgensen, MacMillan, Basingstoke 1997.
 31. Schmitter P., Three Neo-Functional Hypotheses about International Integration, „International Organization” 1969, vol. 23, nr 1.
 32. Stone Sweet A., Sandholtz W., Integration, Supranational Governance, and the Institutionalization of the European Polity [w:] European Integration and Supranational Governance, red. W. Sandholtz, A. Stone Sweet, Oxford University Press, Oxford 1998.
 33. Strøby Jensen C, Neofunkcjonalizm [w:] Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, PWE, Warszawa 2007.
 34. The Concise Oxford Dictionary of Politics, red. McLean, Oxford University Press, Oxford 1996.
 35. The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.
 36. The Social Construction of Europe, Sage Publications, red. T. Christiansen, Sage Publications, London 2001.
 37. Tranholm-Mikkelsen J., Neo-functionalism: Obstinate or Obsolate? A Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC, „Millenium: Journal of International Studies” 1991, vol. 20.
 38. Transnational Relations and World Politics, red. R.O. Keohane, J.S. Nye, Cambridge University Press, Cambridge 1972.
 39. Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu