BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluczek Aldona (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Czynniki kształtujące motywację własną innowatora
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 7, s. 11-15, tab.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Kreatywność, Motywacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Innovative character, Creativity, Motivation, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono czynniki kształtujące motywację własną innowatora. Wskazano znaczenie i czynniki motywacji, źródła motywacji własnej oraz cechy innowatora. Przedstawiono doświadczenia firm w motywowaniu innowatorów.

Intrinsic motivation is a key driver of innovation. Motivation should be understood as a process that produces, directs and sustains human behavior defined in order to achieve certain goals. Basis for the development of innovative ideas is an appropriate personnel policy, without which success is impossible. Within this concept are taken measures for winning workers and supporting development of the best of them as well as influence their performance, their efficiency and self-motivation. Although part of intrinsic motivation depends on personality, that work environment can have a significant effect on that innovator's level of self-motivation at any point in time; the level of intrinsic motivation can, in turn, have an essential effect on that person's creativity. The purpose of this paper is to study the self-motivation of innovators. This paper analyzes the motivation sources of innovators needed to creative thinking, and describes experiences of companies in motivation of innovators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrew J.P., Sirkin H., Od pomysłu do zysku. Jak zebrać owoce innowacji, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 2. Bielski L, Zarządzani zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie innowacyjnym, Dwumiesięcznik "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".
 3. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A.: Kształtowanie relacji pracowniczych, Wyd. Pan Center, Łódź 2000.
 4. Csikszentmihalyi M.: Flow. The Psychology of Optimal Experience, Harper Perennial, New York 1991.
 5. Jolly A., Od pomysłu do zysku. Jak spieniężyć innowacyjność, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 6. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnocka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Wyd. Difin, Warszawa, 2010.
 7. Maciaszek Z., O przedsiębiorczości, Zarządzanie zmianami, Biuletyn Polish Open University, nr 5/39, 2010.
 8. Pene J., Strategiczne zarządzanie, tom l, Wydawnictwo Placet, Warszawa l999.
 9. Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992.
 10. Sternberg R.J., Lubart T.I., The Concept of Creativity: Prospects and Paradigms, w: R.J. Sternberg (ed.):, Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 11. Strauss S.D, How Business Innovators get great ideas to Market, Dearnborn Trade, A Kaplan Professional Company, 2001.
 12. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo - Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Dom Organizatora, Toruń 2002.
 13. Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
 14. Zawadzki R., Akt twórczy jako osobliwość procesów poznawczych, Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 2005, t. 2, nr 2, s. 144.
 15. http://www.triz-pedagogika.pl/triz/
 16. http://www.teklaplus.pi/index.php?option = com_content&view=article&id=347:innowator-musi-i-pod-prd-wywiad-o-komercjalizacji-wiedzy
 17. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=9&id=138
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu