BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macias Jan
Tytuł
Istota i koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
The Essence and Conceptions of Knowledge Management in Enterprise
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 7, s. 16-22
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Wiedza, Przewaga konkurencyjna, Nauki o zarządzaniu
Knowledge management, Knowledge, Competitive advantage, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą jest nowym kierunkiem rozwoju nauki o zarządzaniu. Rozwinęło się ono i dojrzewało jako pojęcie w latach 90. XX w., kiedy to tacy autorzy, jak T.H. Davenport i L. Prusak, opublikowali pierwsze artykuły na ten temat. Artykuł prezentuje istotę wiedzy, typy wiedzy, definicję zarządzania wiedzą oraz podstawowe koncepcje zarządzania wiedzą: koncepcję zasobową, koncepcję spirali wiedzy, koncepcję procesową i koncepcję organizacji uczącej się (inteligentnej). (abstrakt oryginalny)

The knowledge management is a new direction of development in management science. It has developed and grown as a concept in the 1990s when writers as T. H. Davenport and L. Prusak published some of the first articles on the topic. The article presents the essence of knowledge, knowledge types, defining knowledge management and basic conceptions of knowledge management: resource - based conception, spiral of knowledge conception, process conception and conception of learning organization (intellectual organization).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armbrecht F. M. R., Chapas R. B., Chappelow C. C., Farns G. F., Friga P. N., Hartz C. A., Mcllvaine M. E., Postle S. R., Whitwell G. E., Knowledge Management in Research and Development, "Research Technology Management" 2001, vol. 44, no. 4.
 2. Boland R., Tenkasi R., Téeni D., Desingning Information Technologies to Support Distributed Cognition, "Organization Science" 1994, vol. 5, no. 3.
 3. Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
 4. Bukowitz W. R., Williams R. L., The Knowledge Management Fieldbook, "Financial Times"/Prentice Hall, London 2000.
 5. Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage, What They Know, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 6. Davis S., Botkin J., The Coming of Knowledge - Based Business, "Harvard Business Review" 1994, vol. 72, no. 5.
 7. Drucker P. E, Post Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 8. Fang Y, Jiang G. - L. F., Makino S., Beamish P. W., Multinational Firm Knowledge, Use of Expatriates and Foreign Subsidiary Performance, "Journal of Management Studies" 2010, vol. 47, no. 1.
 9. Fey G. F., Birkinshaw J., External Sources of Knowledge, Governance Mode and R&D Performance, "Journal of Management" 2005, vol. 31, no. 4.
 10. Garratt B., Creating a Learning Organization: A Guide to Leadership, Learning & Development, Director Books, Cambridge 1990.
 11. Garratt B., The Learning Organization, Gower, Aldershot 1987.
 12. Garvin D. A., Building a Learning Organization, "Harvard Business Review" 1993, vol. 71, no. 4.
 13. Hall R., Adriani P., Managing Knowledge Management Associated with Innovation, "Journal of Business Research" 2003, vol. 56.
 14. Hislop D., Mission Impossible? Communicating and Sharing Knowledge via Information Technology, "Journal of Information Technology" 2002, vol. 17.
 15. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 16. Jasimuddin S. M., Klein J. H., Connell C., The Paradox of Using Tacit and Explicit Knowledge. Strategies to Face Dilemmas, "Management Decision" 2005, vol. 43, no. 1.
 17. Karreman D., The Power of Knowledge: Learning from a "Learning by Knowledge - Intensive Firm ", "Journal of Management Studies" 2010, vol. 47, no. 7.
 18. Kogut B., Zander U., Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology, "Organization Science" 1992, vol. 3.
 19. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 20. Leonard D., Sensiper S., The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation, "California Management Review" 1998, vol. 40, no. 3.
 21. Leonard - Barton D., Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 22. Lindblom A., Tikkanen H., Knowledge Creation and Business Format Franchising, "Management Decision" 2010, vol. 48, no. 2.
 23. Lundvall B. A., Johnson B., The Learning Economy, "Journal of Industry Studies" 1994, vol. 1, no. 2.
 24. Macias J., Nowe formy organizacji oparte na wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 11/2008.
 25. Nonaka L, The Knowledge - Creating Company, "Harvard Business Review" 2007, vol. 85, no. 7/8.
 26. Nonaka I., Kanno N., The Koncept of Bá: Building a Foundation for Knowledge Creation, "California Management Review" 1998, vol. 40, no. 3.
 27. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company: How Japanese Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York 1995.
 28. Polanyi M., The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul Ltd, London 1967.
 29. Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 2003.
 30. Sarvary M., Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review" 1999, no. 2.
 31. Zak M., Developing a Knowledge Strategy, [in:] C. Choo, M. Bonus (eds) The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, Oxford 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu