BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 297-304, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ryzyko finansowe, Zarządzanie ryzykiem
Local government, Financial risk, Risk management
Abstrakt
Każdemu rodzajowi działalności i aktywności towarzyszy ryzyko. Tym samym działalność jednostek samorządu terytorialnego także ma aspekty ryzyka. Szczególnie istotne znaczenie mają te rodzaje ryzyka, które mogą mieć negatywne skutki finansowe dla działalności jednostek samorządu terytorialnego i jej efektów. Ryzyko w ujęciu finansowym oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, które mogą mieć ujemne skutki finansowe. Innymi słowy, można takie ujęcie ryzyka określić jako odchylenie in minus od wartości zakładanej lub planowanej. W działalności jednostki samorządu terytorialnego będzie miało pierwszorzędne znaczenie określenie i identyfikacja wszystkich tych zdarzeń, których skutki mogą mieć negatywny charakter finansowy, oraz planowanie takich działań zabezpieczających, których celem jest przeciwdziałanie lub minimalizowanie skutków i szkód, jakie mogą powstać w wyniku tych zdarzeń1. Praktyka funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego pokazuje, że w celu realizacji zadań, szczególnie tych prorozwojowych, coraz częściej sięga się po zewnętrzne zwrotne źródła finansowania, których spłata przesunięta jest na okresy przyszłe. Z wykorzystaniem zwrotnych źródeł finansowania związany jest szczególny rodzaj ryzyka - ryzyko finansowe. Nie zawsze jest ono traktowane w pragmatyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z należytą starannością i uwagą. Ze względu na fakt, że skutki występowania ryzyka finansowego mogą obciążać budżety lat następnych, aspekt ten powinien być jednym z elementów systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
  2. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
  3. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  4. Dylewski M., Kierunki zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego - analiza i podstawy metodologiczne, „Finanse Komunalne" 2003, nr 6.
  5. Filipiak-Dylewska В., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gmin, US, Szczecin 2002.
  6. Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  7. Manikowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody, Difin, Warszawa 2001.
  8. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
  9. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu