BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Dzierżawa nieruchomości gminnych jako środek realizacji funkcji metropolitarnych w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
Commune Holdings as a Means of Realization of Metropolitan Functions in the Outer Zone of the Szczecin Metropolitan Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 185-200, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Gmina, Dochody gminy, Gospodarka nieruchomościami, Dzierżawa gruntów, Strategia rozwoju gminy
District, Local revenues, Real estate economy, Land lease, District development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na potrzeby pracy dokonano analizy wszystkich umów dzierżaw gruntów gminnych z lat 2003-2006 w gminach bezpośrednio przyległych do miasta Szczecina, czyli gminach: wiejsko-miejskich Police, Gryfino, Goleniów; wiejskich: Kobylanka i Stare Czarnowo oraz wiejskich przygranicznych: Kołbaskowo i Dobra Szczecińska. Poza konstrukcją umów z punktu widzenia realizacji funkcji metropolitalnych przeanalizowano również liczbą zawieranych umów, powierzchnią oddawanych w dzierżawę gruntów oraz roczne dochody gmin z tytułu dzierżawy. Wyniki uzupełniono analizami gminnych strategii rozwoju oraz wywiadami bezpośrednimi przeprowadzonymi wśród urzędników badanych gmin zajmujących się gospodarką nieruchomościami. (fragment tekstu)

Each metropolitan area is divided into the centre, i.e. the main town and into the outer zone consisting of communes directly adjacent to the main town or in any other way functionally linked to it. The realization of metropolitan functions in the outer zone of the metropolitan area significantly affects the developing capability of the area. One of the cooperation fields within the metropolitan area can be the management of holdings, particularly the ones the owners of which are individual communes (i.e. the commune holdings). The analysis of the leased commune land contracts in the outer zone of the Szczecin Metropolitan Area over 2003-2006 leads to the thesis that a lease constitutes a significant but unused instrument of the coordination of metropolitan coordination. Particularly in the case of the examined rural - municipal communes in which the area of commune holdings is large, the appropriate construction of lease contracts may affect the development of economic and tourists metropolitan function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gontarski Z., Obszary metropolitalne w Polsce, PAN, Warszawa 1980.
  2. Lendzion J., Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej państwa. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla potrzeb tworzenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Gdynia 2004.
  3. Mejszelis M., Rynek nieruchomości gruntowych a rozwój gospodarczy gmin, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2004.
  4. Pietraszek B., Różnorodność płaszczyzn problemowych przy opracowaniu strategii rozwoju lokalnego. W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, t. I, Aspekty instytucjonalne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
  5. Stempka-Jaźwińska C., Umowa dzierżawy nieruchomości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1981.
  6. Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2003.
  7. Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003.
  8. Wolaniuk A., Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997.
  9. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami, Gali, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu