BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Szanse rozwoju lokalnych instytucji finansowych w Polsce
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 313-322, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje finansowe, Rynki lokalne, Przedsiębiorczość lokalna, Finanse lokalne
Financial institutions, Local markets, Local entrepreneurship, Local finance
Abstrakt
W licznych dyskusjach odnoszących się do konsekwencji wynikających z nowych realiów rynkowych dla banków i innych instytucji finansowych prowadzących swoją działalność w Polsce pojawia się pytanie, czy w obecnej sytuacji jest miejsce na polskim rynku usług bankowych i finansowych dla funkcjonowania lokalnych instytucji finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szans a jednocześnie i potrzeb funkcjonowania tego typu instytucji na obszarze Polski jako elementu zintegrowanego rynku europejskiego w dobie postępującej liberalizacji i globalizacji rynków finansowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2002.
 2. Baka W, Rozwój sektora bankowego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, „Bank" 1999, nr 3.
 3. Berder A., Udell G., The Size and Complexity of Banking Organization and the Future of Small Business Lending, Conference on Universal Banking, New York University 1995.
 4. Burschen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
 5. Carter D., McNulty J.E., Deregulation, technological change and the business - lending performance of large and small banks, „Journal of Banking & Finance" 2005, Vol. 29.
 6. Czelej R., Belgia, w: Bankowość komercyjna w rozwiniętych systemach bankowych, red. A. Jane, AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 7. Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński В., Doskonalenie regulacji ostrożnościowych, w. Liberalizacja i integracji rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, Niebieska księga, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej 2003.
 8. Jaworski W.L., Bank spółdzielczy na rynku niszowym, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2002, nr 10.
 9. Korenik D., Wybrane prawno - ekonomiczne przesłanki wzrostu zainteresowania banku uniwersalnego finansowaniem samorządu terytorialnego, w: Polska samorządność w integrującej się Europie, I Forum Samorządowe, red. A. Szewczuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 10. Łusiak E., Austria, w: Bankowość komercyjna w rozwiniętych systemach bankowych, red. A. Jane, AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 11. Miklaszewska E., Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 12. Ocena sytuacji finansowej banków za III kwartał 2003 г., Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.
 13. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, UG, Gdańsk 2002.
 14. Pluskota P., Banki lokalne i ich wpływ na rozwój regionalny, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. R. Szewczyk, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 15. Przegląd stabilności systemu finansowego, I półrocze 2004 г., NBP, Warszawa 2004.
 16. Ryan К., Building Society, „Financial Stability Review" 1996, No 1, Bank of England.
 17. System finansowy w Polsce, red. В. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 18. Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2003, Synteza GINB NBP, Warszawa 2004.
 19. Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2004, Synteza GINB NBP, Warszawa 2004.
 20. Tschoegl A.E., International retail banking as a strategy and assessments, „Journal of International Business Studies" 1987, No 18.
 21. Whaler G., The Determinants and Performance Effects of Local Banking Markets, „Quarterly Journal of Business and Economics" 1992, No 2.
 22. Williams J., Gardener E.P., The efficiency of European Regional Banking, „Regional Studies", Jun 2003, Vol 37.
 23. Wriglesworth J., Prospects for UK Building Societies, „Chartered Building Societies Institute Journal" 1993, Vol. 47, No 218.
 24. Zawadzka Z., Systemy bankowe -przykład Republiki Federalnej Niemiec, Poltext, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu