BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiechowicz Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zadania samorządu terytorialnego w Szwecji i źródła ich finansowania
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 323-331, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu gospodarczego, Źródła finansowania
Local government, Local government finance, Source of financing
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Szwecja jest państwem unitarnym o daleko posuniętej decentralizacji. Tradycja samorządności w tym kraju sięga 1862 г., kiedy to w wyniku reformy administracyjnej utworzono gminy, pokrywające swoim obszarem istniejące parafie wiejskie oraz miasta. W tym samym czasie utworzono również drugi szczebel struktury samorządowej - hrabstwa. Aktualnie obowiązujący podział administracyjny został ukształtowany w rezultacie późniejszych zmian, mających na celu dostosowanie gmin i hrabstw do potrzeb rozwijającego się społeczeństwa oraz ewoluujących warunków życia ludności. Kolejne, przeprowadzane etapowo reformy w 1952 r., a następnie w latach 1962-1974 doprowadziły do redukcji liczby gmin z 2500 do 278. Obecnie w Szwecji funkcjonuje 290 gmin (kommun) oraz 20 hrabstw (landsting). Wyjątkowa sytuacja występuje w Gotlandii, łączącej status gminy i hrabstwa. Gminy stanowią podstawowy szczebel samorządu w Szwecji. Są to z reguły jednostki stosunkowo duże, ale równocześnie zróżnicowane obszarowo i pod względem liczby mieszkańców. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Democracy and Urban Governance in Sweden: two competing perspectives, http://www.uic.edu/cuppa/ cityfutures/papers/webpapers/cityfuturespapers/session8_4/8_4democracyurban.pdf (20.02.2005).
  2. Fact Sheets on Sweden, Swedish Institute, 2001, http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/english/factsheets /SI/SI_FS52u_Local_Government_in_Sweden/fs52u.pdf (20.02.2005).
  3. Finanse samorządów lokalnych w Europie, Dexia, Warszawa-Paryż 2004.
  4. http://www.sweden.gov.Se/content/l/c6/01/97/27/c97e685a.pdf (20.02.2005).
  5. Local Government Act, SFS 1991:900 with later amendments, http://www.sweden.gov.se /content/l/c6/02/95/ 35/ca584fee.pdf (20.02.2005).
  6. Local government in Sweden - organization, activities and finance, http://www.sweden.gov.se /content/l/c6/ 01/97/27/c97e685a.pdf, (data dostępu: 20.02.2005).
  7. Regional and Local Government in the European Union. Responsibilities and Resources, Committee of the Regions, Belgium 2001.
  8. The Financial Situation of Swedish Municipalities and County Councils - November 2004, http://www.skl.se /a rtikeldokument.asp?C=756&A=1808fFileID=57835&NAME=FinancialSituation0411.pdf (20.02.2005).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu