BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanowicka-Traczyk Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Metody i etapy kształtowania strategii tożsamości miasta
Methods and Stages of Developing a City Identity Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 223-239, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Słowa kluczowe
Zarządzanie miastem, Tożsamość miasta, Strategia rozwoju
City management, Identity of the city, Development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie pożądanych etapów planowania strategii tożsamości miasta, których zrealizowanie gwarantuje spójność i prawdopodobnie większą skuteczność działań. Z myślą o realizacji tak postawionego celu dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz obserwacji rynku. Uporządkowana wiedza w tym zakresie (czego brak w literaturze), poparta wielowymiarową obserwacją rynku, powinna pokazać, jak stworzyć plan komunikowania otoczeniu tożsamości miasta. Powinno to podnieść skuteczność podejmowanych działań, które obecnie są w dużej części schematyczne, nie uwzględniając konkretnych uwarunkowań rozwoju i postrzegania danego miasta. (fragment tekstu)

The aim of this study is to identify the desired stages of a city identity strategy planning process, meant by the author as a long-term plan of developing a desired image of a city. It has been assumed that application of the classic planning approach guarantees coherence and probably greater effectiveness of the planned actions. In order to analyse the subject, a critical literature review and market study has been conducted. The most important stages of planning actions which result in creating the desired image of a city include strategic analysis, defining the objectives of identity strategy, market segmentation, selection of identity mix instruments and checking the effectiveness of the planned actions during and after their execution. The author has provided characteristic features of particular stages, analysing the major problems that may be faced in their completion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 2. Altkorn J., Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2000, nr 6.
 3. Altkorn J., Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie, "Marketing i Rynek" 2001, nr 6.
 4. Beger R., Gärtner H., Mathes R., Unternehmenskommunikations: Grundfragen, Strategien, Instrumente, Gabler, Wiesbaden 1989.
 5. Budzyński W., Public Relations, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 6. Gajdzik В., Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002.
 7. Gierszewska G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 8. Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, PAN, Warszawa 2002.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Styś A., Marketing - przełom wieków, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 10. Olszewska J., Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, "Marketing i Rynek" 2000, nr 11.
 11. Pomykalski A., Strategie marketingowe, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2000.
 12. Sławińska M., Strategie przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 13. Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2008.
 14. Urbaniak M., Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 15. Webber R., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 16. Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 17. Ziółkowski M., Zalewski A., Konstruowanie i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Materiały z warsztatów treningowo-konsultacyjnych, Bank Modułów Kształceniowych, Warszawa 1995.
 18. Żabińska L., Orientacja marketingowa podmiotów gospodarczych -podstawy teoretyczno--metodyczne, kierunki badań, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu