BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zróżnicowanie dochodów budżetów gmin z podatku od nieruchomości na przykładzie gmin województwa łódzkiego
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 333-343, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gminy, Podatek od nieruchomości, Dochody gminy
District budget, Property tax, Local revenues
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Podatek od nieruchomości ma trwałą pozycję w dochodach budżetów gmin. Wzrost dochodów z tego tytułu nastąpi w sytuacji zmiany podstawy opodatkowania i odniesienia jej nie do powierzchni, jak to jest w chwili obecnej, ale do wartości nieruchomości. Obecne przepisy regulujące opodatkowanie nieruchomości w Polsce przewidują dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego prowadzenie przez (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. http://infor.pl/dane/?serwis_isp=inforradzi&tresc=zmianywpodatkach (25.02.2005).
 4. Mastalski R., Prawo podatkowe, część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 1996.
 5. Moczydłowska W, Samorządowe dylematy, „GazetaPrawna"2001,nr82,www.infor.pl/dokument.htm?P180=I- 02.2001.082.04000130A.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu z 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2002, nr 9, poz. 84 z późn. zm.).
 7. Piotrkowska-Marczak K., Finanse gmin. Tendencje zmian, w: Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki, red. J. Głuchowski i I. Ohi, UMK w Toruniu, Toruń 1997.
 8. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2004.
 9. Walczak B., Gminy jako podmioty polityki fiskalnej, w: Sanacja finansów publicznych w Polsce, aspekty prawne i ekonomiczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 10. Wyrok SN z 21 września 1999 г., sygn. akt III AKN 44/94, OSNAP 1994.
 11. Wyrok NSA z 3 czerwca 1992 г., sygn. akt Sa/Gd 594/92,„Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1994, z. 3, poz. 57.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu