BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajączkowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka energetyczna Unii Europejskiej
European Union Energy Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 852, s. 81-96, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Ochrona środowiska, Bezpieczeństwo energetyczne, Odnawialne źródła energii
Energy policy, Environmental protection, Energy security, Renewable energy sources
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Energia jest czynnikiem rozwoju gospodarczego, uważanym przez wiele rządów za dobro o charakterze strategicznym. Polityka energetyczna musi być zatem kształtowana jako część ogólnej polityki gospodarczej zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Bezpieczeństwo dostaw oraz ustalenie wspólnej polityki w tym sektorze musi być zapewnione przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska, które będą wymagały szerokiej współpracy krajów. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wzrost importu energii prowadzi do konieczności stosowania środków w celu zagwarantowania niezależności energetycznej, przede wszystkim poprzez wspieranie wzrostu w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Energy is a factor in economic growth, and one seen by many governments as a strategic good. Energy policy must therefore be shaped within a general framework of economic policy as well as at the EU and national levels. Secure delivery and competition in the energy sector must be ensured while respecting the principles of environmental protection, which will require countries to broadly cooperate. The goal of the article is to present the development of the European Union’s energy policy. Growth in the import of energy leads to the need to employ measures to guarantee energy independence, above all by supporting growth in the renewable energy sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz L., Nafta, problemy i perspektywy, PWE, Warszawa 1978.
 2. Bogdanienko J., Gospodarka energetyczna wybranych krajów Europy Zachodniej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 3. Bolesta K., Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, "WEBI" 2006, nr 7/8 (176/177).
 4. Danielewski J., Energetyka światowa po kryzysach, IKCHZ, Warszawa 1991.
 5. Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska, Temida 2, Białystok 2005.
 6. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM (97)599 final (26.11.1997).
 7. Energy Policies and Programmes of IEA Countries, 1983 Review, www.oecd-library.org.
 8. EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003, http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm, 28.02.2009.
 9. Europa w ruchu, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, 28.02.2009.
 10. Gawlikowska-Fyk A., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, "WEBI" 2008, nr 1 (188).
 11. Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, SEC(2006) 317, COM (2006) 105 final, Brussels, 8.03.2006.
 12. Jaworski Ł., Strategiczne kierunki polityki energetycznej nowych państw Unii Europejskiej, "WEBI" 2008, nr 1 (188).
 13. Kaczmarek T., Jarosz R., Czy ropa rządzi światem? Branta, Bydgoszcz 2006.
 14. Łęgowska B., Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007.
 15. Piebalgs A., The EU Energy Commisioner's Point of View, "European Review of Energy Markets" 2005, nr 1.
 16. Plutowicz A., Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej jako istotny element zrównoważonego rozwoju [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, t. 2, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 17. Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, PiPG, Warszawa 2002.
 18. Sabela R., Polityczny i gospodarczy proces integracji UE, Wydawnictwo WSZiB, Kraków 1999.
 19. Smoczyński W., Dyplomacja jądrowa, "Polityka" z 2.02.2008.
 20. Tatarzyński M., Polityka energetyczna Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2007, nr 3-4.
 21. Wojtkowska-Łodej G., Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2002.
 22. Wybrane aspekty stosowania energii odnawialnej, red. R. Ciach, Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu