BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Sprawiedliwość podatkowa a opodatkowanie dochodów osób fizycznych w polskim systemie podatkowym
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 385-391, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie dochodów, System podatkowy
Individual income tax, Taxation of income, Tax system
Abstrakt
Wprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w 1992 r. postawiło przed ekonomistami i politykami szereg wyzwań nie tylko o charakterze fiskalnym, prawnym, ale też społecznym. Opodatkowanie dochodów ludności stało się jednym z najistotniejszych narzędzi redystrybucji, umożliwiających zarówno realizację idei sprawiedliwości społecznej, jak i stymulowanie pożądanych zachowań w sferach produkcji i konsumpcji. Osiągnięcie sprawiedliwości podatkowej jest rzeczą szczególnie trudną w dwojakim sensie. Po pierwsze, nie ma uniwersalnych metod i sposobów jej wdrożenia. Po drugie zaś, intencje ustawodawcy i administracji podatkowej nigdy nie są w oczekiwany sposób odbierane przez podatników, z których co najmniej część będzie zawsze uważała, iż traktowana jest niesprawiedliwie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczak H., Pensje coraz bardziej zróżnicowane, „Rzeczpospolita", 14.09.2004.
 2. Bińczak H., Alkohol - tak, artykuły dla dzieci - nie, „Rzeczpospolita", 14.12.2004.
 3. Blajner R, Opodatkowana opiekunka z ulgą, „Rzeczpospolita", 9.11.2004.
 4. Blajner R, Na koszt budżetu lub innych podatników, „Rzeczpospolita", 7.10.2004.
 5. Daszkowski J., Dynamika ogólnych nierówności płacowych w Polsce w latach 1989-2002, „Polityka Społeczna" 2004.
 6. Denek E. et al., Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Gaudemet P.M. et al., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 8. Glapiński A., Teoria kryzysu państwa podatków Josepha A. Schumpetera, „Ekonomista" 2003.
 9. Głuchowski J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
 11. Grabowska A., Długa lista złych przepisów, „Rzeczpospolita", 29.11.2004.
 12. Gwiazdowski R., Celem polityki podatkowej jest wzrost dochodu, a nie redystrybucja dobrobytu, Zeszyty BRE Bank-CASE, Warszawa 2003.
 13. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 14. Informator Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej Opodatkowanie osób fizycznych w 2005 roku, www.mofnet.gov.pl.
 15. Jabłoński P., Niewiara w ożywczą moc liniowego, „Rzeczpospolita", 11.07.2003.
 16. Jacukowicz Z., Wpływ opodatkowania i ubezpieczenia społecznego na relacje wynagrodzeń, „Polityka Społeczna" 2004, nr 4.
 17. Jakie podatki dochodowe w 2005 roku, „Rzeczpospolita", 5.11.2004.
 18. Jakimowicz A., Teoretyczne przesłanki opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomista" 2004, nr 2.
 19. Jędrzejewska K., Dochody tak wysokie, że nieopodatkowane?, „Rzeczpospolita", 24.02.2005.
 20. Koleśnik A., Wsparcie dla policji bez ulgi podatkowej, „Rzeczpospolita", 24.02.2005.
 21. Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 22. Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.
 23. Neneman J., Piwowarski R., W poszukiwaniu modelu systemu podatkowego dla Polski, Zeszyty BRE Bank- -CASE, Warszawa 2003.
 24. Olechowska K., Konkurencyjność reform podatkowych - Polska na tle innych krajów, Zeszyty BRE Bank- -CASE, Warszawa 2003.
 25. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 26. Ożóg H., Logika reformy, „Przegląd Podatkowy" 2003, nr 5.
 27. Pasternak R., Złoty środek między interesem społecznym a indywidualnym, „Rzeczpospolita", 5.11.2004.
 28. Rochowicz P., Ulga internetowa dla posiadacza komórki, „Rzeczpospolita", 28.02.2005.
 29. Rosati D., Oko do wyborców, „Rzeczpospolita", 12.11.2004.
 30. Ruśkowski E., Jak naprawić to, co popsuł ustawodawca, „Rzeczpospolita", 22.02.2005.
 31. Szyber W, Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych, „Ekonomista" 2004.
 32. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2004.
 33. Wojtasik P., Bezrobotny dostaje Kołowiec oddaje, „Rzeczpospolita", 26.02.2005.
 34. Wołowiec T, Opodatkowanie dochodu osób fizycznych w wybranych krajach UE, „Polityka Społeczna" 2003, nr 5-6.
 35. Wyżnikiewicz В., Czy podatek liniowy jest sprawiedliwy?, „Rzeczpospolita", 12.08.2003.
 36. Zlecenie czy własna firma?, „Rzeczpospolita", 17.12.2004.
 37. Żyżyński J., Podatki pośrednie i bezpośrednie - problemy i fakty, „Ekonomista" 2004, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu