BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Barbara (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Olszewski Leon (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw przemysłowych w latach 90-tych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 11-24, tab.
Tytuł własny numeru
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Postęp techniczny, Materiały konferencyjne
Industrial enterprises, Corporation strategies, Enterprise development, Technical progress, Conference materials
Abstrakt
W opracowaniu niniejszym omawiamy warunki zewnętrzne w jakich działają przedsiębiorstwa sektora przemysłowego w drugiej połowie lat 90-tych. Charakteryzują się one znacznym zaostrzeniem konkurencji międzynarodowej oraz zmianami w koncepcjach prowadzenia polityki przemysłowej państwa. Główny wniosek jaki wypływa z przedstawionych rozważań sprowadza się do stwierdzenia, iż w Polsce, podobnie jak to ma miejsce w rozwiniętych krajach zachodnioeuropejskich, jednym z głównych zadań gospodarczych państwa jest tworzenie podstaw konkurencyjności przedsiębiorstw. Wymaga to prowadzenia aktywnej polityki przemysłowej, a w jej ramach innowacyjnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Felbur S., Ważniewski P.: Opcje i mechanizmy przemian strukturalnych w gospodarce polskiej w latach dziewięćdziesiątych. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. Warszawa 1993, s. 58.
 2. Felbur S.: Struktura gospodarki Polski a integracja ze Wspólnotami Europejskimi. [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski. IRSS, Warszawa 1995, s. 118.
 3. Karpiński A.: Propozycje w sprawie polityki przemysłowej (p.2). [w:] Z. Sadowski (red.), Stan i perspektywy polskiej gospodarki. PTE, Warszawa 1993, z. 10.
 4. Koźmiński A.: Podstawowe zagadnienia polityki przemysłowej dla Polski. Referat na konferencję "Polityka przemysłowa dla Polski", Warszawa 12 lipca 1991 r. (w j. ang. The Main Issues of Industrial Policy for Poland. "Communist Economies and Economic Transformation" 1992, nr 2).
 5. Koźmiński A.K.: Polityka przemysłowa. Wybrać najlepszych, dobić słabych. "Rzeczpospolita" z 11.07.1991.
 6. Monkiewicz J.: Program powszechnej komercjalizacji (cele, uwarunkowania, zagrożenia). "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 12, s. 1.
 7. Mouhoud E.M.: Changement technique et division internationale du travail. Economica, Paris 1992.
 8. Olszewski L.: Dostosowania zewnętrze gospodarki narodowej. Wrocław 1995, s. 136-140.
 9. Olszewski L.: Francuska doktryna dominacji gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1982, s. 34-38.
 10. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, McMillan, New York 1990.
 11. Sgard J.: Ajustement des entreprises et distribution du crèdit pendant la transition. Une comparaison de quatre pays d'Europe ventrale et orientale. "Revue Economique", 1995, nr 3, s. 792.
 12. Siroen J.M., L'économie mondiale. 2. Contraintes et perspectives. Armand Colin, Paris 1994, s. 88.
 13. Wojtyna A.: Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce. "Gospodarka Planowa" 1994, nr 12, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu