BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosycarz Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kosycarz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych - funkcja fiskalna a funkcja społeczna
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 413-421, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Podatek akcyzowy, Akcyza, Rynek wyrobów tytoniowych, Przemysł tytoniowy
Excise tax, Excise duty, Tobacco products market, Tobacco industry
Abstrakt
Podatek akcyzowy jako podatek od konsumpcji pełni następujące funkcje: fiskalną (zapewnienie przychodów do budżetu państwa) oraz społeczną. Przez funkcję społeczną podatku rozumie się funkcję redystrybucyjną (nałożenie wyższych obciążeń podatkowych dla zamożniejszych grup społeczeństwa, konsumujących wyroby uchodzące za luksusowe) oraz ograniczanie spożycia (produktów, których spożycie jest związane z ryzykiem dla zdrowia, np. alkohol, wyroby tytoniowe). W niniejszej pracy rozważamy funkcjonowanie podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych. Analizujemy wpływ wysokości podatku oraz tempa jego wzrostu na wielkość i strukturę spożycia, wysokość wpływów do budżetu państwa oraz towarzyszące zjawiska o charakterze ekonomiczno-społecznym, czyli nielegalny handel wyrobami tytoniowymi. W niniejszym artykule, mówiąc o wyrobach tytoniowych, koncentrujemy się na ich najpopularniejszej kategorii - papierosach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady 92/79/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów.
  2. Dyrektywa Rady 92/80/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy.
  3. Dyrektywa Rady 2002/10/EC z 12 lutego 2002 r.
  4. Maruchin W, Akcyza po wejściu do Unii Europejskiej, Unimex, Wrocław 2004.
  5. Stanowisko rządu polskiego w trakcie negocjacji akcesyjnych. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2005 r., druk sejmowy nr 1769.
  6. Ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu