BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zakres i narzędzia regionalnej polityki przemysłowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 53-60, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Polityka regionalna, Rozwój przemysłu, Materiały konferencyjne
Industrial policy, Regional policy, Industry development, Conference materials
Abstrakt
Polityka regionalna pierwszych pięciu lat transformacji systemu gospodarczego w Polsce kształtowała się pod wpływem silnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Brak drastycznych dysproporcji międzyregionalnych oraz koncentracja uwagi rządu na wdrażaniu programu stabilizacji spowodowały, że w latach 1990-1992 polityka regionalna przejawiała się wyłącznie w działaniach adresowanych do regionów szczególnie zagrożonych wysokim bezrobociem. Wejście gospodarki na ścieżkę wzrostu od 1993 roku i ujawnienie się znacznych różnic regionalnych w aktywności gospodarczej oraz ewolucja poglądów na rolę państwa w gospodarce rynkowej i silny wpływ uwarunkowań zewnętrznych spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania polityką regionalną. Wynikające z dotychczasowych doświadczeń wnioski wskazują konieczność włączenia polityki regionalnej w główny nurt prac nad długookresową strategią dla Polski oraz stworzenia warunków do jej decentralizacji i rozwoju instytucji wspomagających rozwój regionów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Libich J.: Restrukturyzacja regionów zacofanych i walka z bezrobociem. "Gospodarka Narodowa", 1991, nr 4.
  2. Pietrzyk J.: Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji. KPZK, PWN, Warszawa 1992, s. 8.
  3. Rybicki M.: Kierunki polityki regionalnej w latach 1992-1994. "Gospodarka Narodowa", 1993, nr 2.
  4. Rybicki M.: Zasady i kierunki polityki regionalnej w Polsce. Materiały z seminarium (maszynopis), AE Kraków 1995.
  5. Wieczorkowska A.: Od Polski A do C. "Nowe Życie Gospodarcze", 1995, nr 28.
  6. Winiarski B. (red.): Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. "Ossolineum" 1992, s.10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu