BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwowski Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Cele inflacyjne : nowoczesna koncepcja czy moda?
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 451-457, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Bezpośredni cel inflacyjny, Inflacja, Polityka pieniężna
Inflation targeting, Inflation, Monetary policy
Abstrakt
Począwszy od połowy lat 70. XX wieku wiele banków centralnych zaczęło ogłaszać cele monetarne - monetary target, czyli planowaną stopę wzrostu wybranego agregatu pieniężnego. Praktyka ta wynikała z przesłanek teoretycznych oraz z przekonania, że istnieje stabilny związek między podażą pieniądza a inflacją. W związku z tym oczekiwano, że polityka pieniężna realizująca stabilny wzrost podaży pieniądza zaowocuje odpowiednim (przewidywalnym) wzrostem cen. Ponadto uznano, zgodnie z zaleceniami monetarystów, że polityka pieniężna nie powinna być stosowana dla osiągnięcia krótkookresowych celów czy działań antycyklicznych, gdyż i tak w długim okresie ewentualne efekty realne zostaną zneutralizowane, a kosztowne dla gospodarki błędne oczekiwania w odniesieniu do inflacji mogą wywołać fluktuacje produkcji i zatrudnienia. Najlepiej zatem, jeśli ze strony naczelnej władzy monetarnej nie wychodzą dodatkowe impulsy, utrudniające ocenę sytuacji przez podmioty rynkowe. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lomax R., Inflation Targeting - Achievement and Challenges, speech to the Bristol Society at University of the West of England, Bristol 2004.
  2. Mishkin F.S., The Economise of Money, Banking and Financial Markets, Addison Wesley Longman 2000, s. 653.
  3. Pétursson T.G., The Effects of Inflation Targeting on Macroeconomic Performance, Working Papers 2004, No 23, Central Bank of Iceland.
  4. Pétursson T.G., Formulation of inflation targeting around the world, „Monetary Bulletin" 2004, No 1, Central Bank of Iceland.
  5. Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
  6. Założenia polityki pieniężnej NBP na rok 2005, NBP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu